waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Hoogheemraadschap maakt kade uit eigen bagger

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Hoogheemraadschap maakt kade uit eigen bagger
HOORN - In het Westfriese Oostwoud laat het hoogheemraadschap op dit moment langs het Veldhuis een kade vervaardigen uit ingedroogde bagger. Met het vervaardigen van de 260 meter lange kade worden de achterliggende landerijen goed beschermd tegen overstromingen. Tevens is er meer waterberging doordat de kade twee meter van de oude insteek wordt aangelegd. De kade wordt 1 meter hoog aangelegd waar na inklinking een hoogte van 0,7 meter overblijft.

Baggerdepot
De ingedroogde bagger is afkomstig uit depot Slimweg, een baggerdepot in Hoogkarspel waar het hoogheemraadschap bagger stort en laat indrogen. Door het gebruik van eigen ingedroogde bagger voor deze kade zijn de kosten voor dit project in verhouding laag. Er zijn bijvoorbeeld geen afzetkosten voor de ingedroogde bagger en geen aanvoerkosten voor de benodigde grond.
datum: 21 juni 2004 | bron: Hollands Noorderkwartier |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink