waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Slib uit Deventer havens in Limburgse dakpannen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Slib uit Deventer havens in Limburgse dakpannen
DEVENTER - Na weken van voorbereidingen is maandag het baggeren van de Deventer havens daadwerkelijk begonnen. De verontreinigde sliblaag wordt afgevoerd naar Limburg. Een ingrijpende sanering moet de bodemkwaliteit in de havens aanzienlijk verbeteren en moet het gebied weer goed toegankelijk maken voor de beroepsvaart. De havens zijn momenteel te ondiep. De komende maanden worden de havens gebaggerd. In de havens ligt een ongeveer 1,25 meter dikke sliblaag.

Licht verontreinigd materiaal wordt tot 2.30 onder NAP weggehaald. De haven is dan weer voldoende diep voor de scheepvaart. Slib dat verontreinigd is met zware metalen als zink en lood wordt zelfs helemaal verwijderd. De afgegraven wordt per schip afgevoerd naar een depot in het Limburgse Buggenum. Daar wordt geëxperimenteerd met hergebruik van verontreinigd slib. Zo worden er onder meer dakpannen van gebakken.
datum: 16 juni 2004 | bron: De Stentor |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink