waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Edelchemie had plan In de Roes

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Edelchemie had plan In de Roes
OHE EN LAAK - Recyclingbedrijf Edelchemie uit Panheel heeft in 2001 zijn diensten aan de provincie aangeboden om het ernstig vervuilde voormalige grindgat In de Roes in Ohé en Laak te saneren.  Directeur L. Nevels van Edelchemie dacht en denkt nog steeds door gebruikmaking van de zogenoemde nuloptietechnologie het milieuprobleem te kunnen oplossen.


Het aanbod van Edelchemie is door de provincie destijds bij monde van gedeputeerde M. Hofman-Ruijters afgewezen. Volgens de provincie is de methode van Edelchemie niet geschikt om het vervuilde mijnpuin, waarmee in de jaren zeventig op grote schaal Midden-Limburgse grindgaten werden gedicht, te saneren. Die komt erop neer dat het zand van het slib gescheiden wordt. Het vervuilde slib wordt daarna gedroogd totdat het aardvochtig is. Dan wordt het slib verglaasd of tot cement omgezet. Van het verglaasde slib zouden samen met het verkregen zand en cement betonnen blokken gevormd kunnen worden, die in de theorie van Nevels weer ingezet kunnen worden voor de Maasbeveiliging.

De provincie is van mening dat het niet mogelijk is mijnsteen door middel van wassen of verhitting tot een vrij toepasbaar product te maken. Het zou ook na bewerking volgens de methode van Edelchemie nog steeds milieubelastend materiaal zijn. Bovendien werd de techniek van Edelchemie als te duur aan de kant geschoven. De provincie gaat er nog steeds van uit dat het niet nodig is het mijnafval af te graven. Volgens de provincie wegen de kosten en de milieugevolgen niet op tegen de voordelen ter plaatse. Met milieugevolgen bedoelt de provincie dat het bewerkte afval weer elders opgeslagen zou moeten worden. Maar volgens de nuloptietechnologie is er helemaal geen restafval meer.

Het aanbod van Edelchemie aan de provincie is pikant gezien het feit dat het bedrijf al jaren in de clinch ligt met verschillende overheden over de naleving van milieuvoorschriften. Om naleving van milieuregels af te dwingen heeft de provincie het bedrijf een dwangsom opgelegd van een miljoen euro.
In de Roes kwam begin dit jaar opnieuw in de actualiteit naar aanleiding van een geheim advies van de landsadvocaat aan het ministerie van VROM dat door Kamerlid G. Koopmans (CDA) in de openbaarheid werd gebracht. In dat rapport legt de landsadvocaat de verantwoordelijkheid voor de vervuiling en ook voor de sanering van In de Roes bij de provincie.


datum: 23 juni 2004 | bron: Limburg |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink