waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Rijkswaterstaat gunt Nederlands en Belgisch bedrijf proef baggerspecie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Rijkswaterstaat gunt Nederlands en Belgisch bedrijf proef baggerspecie
Jaren is erover gesproken, onder druk van de Tweede Kamer en nu is het er eindelijk van gekomen: Het Belgische bedrijf Jan de Nul en het Nederlandse BAG gaan een twee grote partijen klasse 3/4 baggerspecie omzetten in 330.000 m3 nieuwe bouwstof. De inzet van het project is dat de grootschalige verwerking van de specie Rijkswaterstaat niet meer gaat kosten dan wanneer de specie in zijn geheel naar een slibdepot zou zijn afgevoerd.

Beide bedrijven kwamen daarbij als goedkoopste uit de bus omdat ze geacht worden de meeste hoeveelheid baggerspecie te kunnen verwerken tot herbruikbare bouwstof.

Naar mate er meer bouwstof wordt geproduceerd, hoeft er minder te worden gestort en dalen daarmee de stortkosten. De verwerkingstechnieken die De Nul en BAG toepassen (zandscheiding, landfarming en koude immobilisatie), zijn niet nieuw en het experimentele van de proef zit vooral in het zicht krijgen op de kostenbesparende omstandigheden bij grootschalige verwerking . Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat klasse 3/4 aanbiedt voor verwerking en het is de vraag of voor de verwerkte baggerspecie voldoende interesse is.

Alle risico's bij verwerkers
De grootschaligheid en de gegarandeerde toevoer vanuit de waterbodemprojecten van Rijkswaterstaat stellen De Nul en BAG in staat om de specie zo goedkoop mogelijk te verwerken. Rijkswaterstaat stelt voor de proef 20 miljoen euro ter beschikking De risico's zijn helemaal voor de twee bedrijven. Mogelijke tegenvallers zijn een slechtere kwaliteit van de specie dan nu uit het waterbodemonderzoek blijkt en een geringe afzet voor de specie.

Geen experiment met nieuwe technologie
Het proefproject is in 1999 geïnitieerd door de Tweede Kamer, vooral met het oog op het creëren van een kans voor nieuwe verwerkingstechnieken voor klasse-4 specie, zoals thermische immobilisatie. Diverse onderzoeken die Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren, wijzen erop dat thermische immobilisatie weliswaar de meest schone bouwstof oplevert, maar daarentegen ook fors duurder is. Het thermisch immobiliseren is nu helemaal buiten de boot gevallen. Tot grote boosheid van de drie Nederlandse verwerkers die graag met een thermische verwerkingsinstallatie hadden willen bewijzen een goed herbruikbare bouwstof te kunnen maken. Bij thermische immobilisatie ontstaat een vast bouwproduct, zoals grindkorrels of bakstenen.

Toezicht op feitelijk hergebruik
BAG zal later dit jaar als eerste beginnen met het verwerken van de baggerspecie uit de Maas tussen Roermond en Den Bosch. BAG heeft een zandscheidingsinstallatie in Buggenum en een instalaltie voor koude immobilisatie in Stein. Jan de Nul in Gent begint in 2007 met de 'landfarming' van de specie afkomstig uit het Kanaal van Gent naar Terneuzen.


datum: 29 juni 2004 | bron: Min. van Verkeer en Waterstaat |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink