waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Schoonmaak strand Delfzijl onnodig

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Schoonmaak strand Delfzijl onnodig

DELFZIJL - Oud-medewerker Paul Nijburg van Groningen Seaports vindt de dure schoonmaak van het zandstrand van Delfzijl weggegooid geld. Het gemeente- bestuur van Delfzijl had kunnen weten dat er in het zand geen munitie kan zitten. Het ging om een partij baggerzand uit de vaargeulen van de Eems; jong zand dat permanent uit de Noordzee en de Waddenzee wordt aangevoerd.Nijburg vermoedt dat de munitie in het slib heeft gezeten en is opgedrukt toen het zand erop werd gestort. Het zand zuiveren en zeven had dan ook geen enkele zin. Delfzijl had het geld volgens Nijburg beter voor nuttiger doelen kunnen gebruiken.
datum: 25 augustus 2004 | bron: - |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink