waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bezwaar BPA tegen stort niet behandeld

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bezwaar BPA tegen stort niet behandeld
AMERSFOORT - De Raad van State heeft het bezwaar van de Burger Partij Amersfoort tegen het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst niet in behandeling genomen.  De partij heeft de daarvoor geldende kosten niet betaald. Volgens voorman Van Wegen van de partij ziet de BPA geen reden meer voor het bezwaar nu de provincie zou hebben toegezegd dat de geplande stort volgens Europese regels wordt aanbesteed. Dat was de inzet van de BPA.

De BPA baseert zich op een brief waarin de provincie erop wijst dat er expliciet aandacht wordt besteed aan de implementatie van ‘Europa’ en Europese aanbestedingsregels. Bij een aanbesteding mogen ook andere partijen dan de Amersfoortse firma Smink meedingen naar de uitvoering van de klus. Maar volgens provinciewoordvoerster Van Leeuwen is de conclusie van de BPA dat dat aan de orde is, niet de juiste. ,,Er is uitgebreid onderzocht of er sprake is van een verplichting om volgens Europese regels aan te besteden. Maar daarvan is geen sprake.’’

Andere argumenten tegen de baggerstort ziet de BPA overigens door andere organisaties verdedigd. Behalve de partij stapten nog vier organisaties in de stad naar het hoogste rechtsorgaan om de komst van het depot tegen te houden. Onder hen de gemeenteraad, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), actiegroep GUS (Geen Uitbreiding Stort) en Bewonersvereniging Vathorst.

De gemeenteraad is tegen de komst van een baggerdepot, maar werkt onder dwang van de provincie Utrecht mee. De baggerstort mag in elk geval niet groter worden dan 33 hectare, de ruimte die beoogd exploitant Smink nodig heeft voor de stort van drie miljoen kuub bagger, luidt de mening.
datum: 1 september 2004 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink