waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Nog honderd risicovolle overstorten in Nederland

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nog honderd risicovolle overstorten in Nederland
Per 1 januari 2005 moeten alle risicovolle overstorten eigenlijk gesaneerd zijn. Als dat niet lukt, moet er in elk geval een begin zijn gemaakt met de definitieve sanering. De Tweede-Kamercommissie Verkeer en Waterstaat vergadert donderdag over de risicovolle riooloverstorten. De Unie van Waterschappen rapporteert de commissie dat er op 1 mei dit jaar nog 225 riooloverstorten waren die niet aan de risiconormen voldeden. De organisatie verwacht dat ongeveer de helft daarvan ook aan het eind van het jaar nog steeds niet is gesaneerd.

Overigens verwacht de Unie van Waterschappen wel dat in haast al die gevallen een begin is gemaakt met de definitieve sanering. Van acht overstorten wordt nu voorzien dat de sanering begin volgend jaar nog niet is gestart, aldus de unie. De overkoepelde organisatie wil de verantwoordelijke waterschappen er echter op aanspreken dat zij er alsnog mee beginnen.

Riooloverstorten zijn meestal van gemeenten. De waterschappen verlenen lozingsvergunningen aan de gemeenten, met daarin voorschriften voor de waterkwaliteit. De sanering van risicovolle overstorten kwam enkele jaren geleden op de politieke agenda, na klachten van boeren over vee dat ziek werd door vervuild water uit de riooloverstorten. De sanering geschiedt onder meer middels plaatsing van een stuw of een verplaatsing van het lozingsput. De afwatering wordt verbeterd en de baggerspecie geruimd.


datum: 7 september 2004 | bron: CoBOUW |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink