waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Water in Culemborg ‘in the picture’

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Water in Culemborg ‘in the picture’
Provincie, gemeente en waterschap zijn klaar met de baggerwerkzaamheden in het centrum van Culemborg. Na maanden van bedrijvigheid liggen de singels en grachten er weer rustig en schoon bij! Culemborg is daarmee de eerste, grotere gemeente in het rivierengebied die weer diep en schoon stadswater heeft. Daarmee is een belangrijk waterproject van het Waterplan Culemborg gerealiseerd. Dit nieuwe waterplan wordt op 24 september door dijkgraaf Kok en wethouder Ton ondertekend. Verder wordt er in de week van 22 tot 29 september op diverse wijzen stilgestaan bij het water in Culemborg.

In opdracht van de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Culemborg schepten kranen van januari tot augustus zo’n 30.000 m3 vervuild slib uit de grachten. Vrachtwagens reden af en aan om dit slib naar depots af te voeren. Het baggeren was nodig, doordat in de loop van tientallen jaren een dikke laag slib was ontstaan die de aan- en afvoer van water bemoeilijkte. Nu de klus geklaard is, zijn de grotere singels gemiddeld zo’n 80 cm dieper. Dit diepere water is niet alleen goed voor de doorstroming van het water, maar het zorgt ook voor een betere leefomgeving voor de planten en dieren die in en bij het water leven. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de oeverbeschoeiingen en andere afrondende werkzaamheden. Begin oktober kan ook de voetgangersbrug bij de Westersingel teruggeplaatst worden.
Officiële afsluiting baggerproject
Op 27 september wordt het baggerproject officieel afgesloten. Bij die gelegenheid ontvangt de hengelsportvereniging ECHV een donatie van provincie, waterschap en gemeente voor het herstel van een gezonde en evenwichtige vispopulatie. De bijeenkomst betekent ook het startsein voor  ‘boven water’, een tentoonstelling van vondsten uit de stadsgrachten die geopend zal worden door leerlingen van groep 8 van de Josefschool. ‘Boven water’ is van 28 september tot 8 oktober a.s. tijdens openingstijden vrij toegankelijk in de hal van het Stadskantoor van de gemeente Culemborg. Ter gelegenheid van de afsluiting van het baggerproject ontvangen de basisscholen in Culemborg van het waterschap allemaal een lespakket over de schoonmaakactie.

Start Waterplan Culemborg
Het baggerproject maakt deel uit van het Waterplan Culemborg. Dit waterplan is een gezamenlijk plan van de gemeente Culemborg en Waterschap Rivierenland.  Beide partijen willen een gezond en veerkrachtig watersysteem en gaan een duurzame waterketen realiseren in Culemborg. Rode draad in het waterplan is het thema ‘historisch water’. De looptijd van het waterplan bedraagt 10 jaar. In het waterplan komen alle facetten van het water binnen de gemeentegrenzen aan bod. Het gaat dan bijvoorbeeld om recreatief watergebruik, riolering, waterbodemsaneringen, schoner water in de sloten en het vasthouden van water in de wijken.

Op 24 september ondertekenen dijkgraaf Kok van Waterschap Rivierenland en wethouder Ton van de gemeente Culemborg het waterplan, waarmee het waterplan zijn officiële start krijgt. Ter gelegenheid hiervan heeft de gemeente een waterwandeling uitgezet. Deze stadswandeling voert langs veel verschillende waterpartijen in Culemborg en brengt daarbij diverse facetten van water onder de aandacht. De route is vanaf 24 september gratis verkrijgbaar in het Stadskantoor en op de website van de gemeente www.culemborg.nl.


datum: 17 september 2004 | bron: Rivierenland |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink