waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Schone bodem voor theater te Zwolle

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Schone bodem voor theater te Zwolle
ZWOLLE - De bodem van het Noordereiland krijgt een flinke ‘wasbeurt‘ voordat het nieuwe theater er in zijn volle glorie kan staan. De grond op de plek waar de fundering van de ‘grote podiumaccommodatie‘ komt, is zwaar verontreinigd. De gasfabriek die er ooit heeft gestaan, heeft sporen nagelaten. De vieze aarde wordt ter plekke gescheiden van schone grond. De klus, waarvan de kosten worden geschat op acht ton euro, is in december geklaard.


In de toekomst wordt ook de rest van het Noordereiland gesaneerd. Dat gebeurt pas wanneer de woningbouwplannen voor dit gebied concreet zijn. Vervolgens wordt het grondwater aangepakt en als laatste is de waterbodem van de Achtergracht, waar het nieuwe theater aan komt te staan, aan de beurt. De laatste fase wordt waarschijnlijk in 2008 afgerond; in elk geval moet al het werk vóór 2015 klaar zijn, aangezien daarna de provinciale subsidies voor de grondsanering komen te vervallen.

Al vanaf medio oktober begint het heiwerk voor het theater. Volgens de bouwplanning is het gebouw in juni 2006 gereed. De officiële opening wordt eind september van dat jaar verwacht.

datum: 17 september 2004 | bron: De Stentor |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink