waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Rectificatie eenheden CTT op 5 juli 2004 gepubliceerd (nagekomen bericht)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Rectificatie eenheden CTT op 5 juli 2004 gepubliceerd (nagekomen bericht)
Op 5 juli 2004 is in de Staatscourant een rectificatie gepubliceerd op de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT). Binnen de oorspronkelijke publicatie van de Chemie-Toxciteit-Toets waren voor de stoffen Tributyltin, Hexachloorbenzeen, Som-7 PCBs Som DDT/DDD/DDE de verkeerde eenheden weergegeven. Met de voornoemde rectificatie in de Staatscourant is deze fout formeel rechtgezet.

Om overheids- en marktpartijen ondersteuning te kunnen bieden bij vragen met betrekking tot de CTT is in 2004 de centrale helpdesk zoute baggerspecie opgericht. Hier kunt u ondermeer terecht voor vragen over het toetsen van bioassays, de feitelijke toetsing en eisen die binnen het kader van de vergunningverlening kunnen worden gesteld aan de verspreiding van zoute baggerspecie op zee. De helpdesk voor zoute baggerspecie is bereikbaar op het onderstaande adres:

Rijksinstituut voor Kust en Zee
Helpdesk Zoute Baggerspecie
Postbus 20907
2500 EX Den Haag
Telefoon : 070 311 44 44 

Ook kunt u contact opnemen via de mail. Aanvullende informatie over zoute baggerspecie is eveneens te vinden op de volgende site.


datum: 23 september 2004 | bron: Waterbodem.nl |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink