waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Verontreinigde vijvers bron van irritatie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Verontreinigde vijvers bron van irritatie
EPE/VAASSEN - De kwikverontreiniging in de Hartense Molenbeek in Vaassen vormt een ernstig ecologisch risico, blijkt uit een onderzoek van Waterschap Veluwe. Daarnaast zit er koper in de beek en er is plaatselijk arseen van natuurlijke oorsprong aanwezig in de waterbodem en de oevers. Omdat de verontreiniging al eeuwen in de grond zit wil de provincie geen prioriteit geven aan de sanering van deze beek.


Ook het waterschap spreekt van ‘immobiele‘ verontreiniging die zich niet verspreid. De beek loopt aan de noordkant van Vaassen en voedde vroeger de waterraderen van de molens ‘t Kraaiennest en de Cannenburghermolen. Ten dele komt de beek door de buitengracht van kasteel Cannenburgh.

Het water rond Cannenburgh is al zo‘n vijftien jaar in beeld voor sanering. Vooral de vijvers die veel bagger en rommel bevatten zijn een irritatiebron voor velen. Ook het waterschap zou het liefst een heel herstelprogramma voor de beken en vijvers rond Cannenburgh uitvoeren. Inmiddels is het project ‘Sanering Eper beken‘ bijna klaar. De Klaarbeek, de Tongerensebeek en de Paalbeek werden ontdaan van de zware metalen kwik, koper en lood. De meest vervuilde plekken lagen stroomafwaarts, met name rond de kopermolen in Zuuk.

Op een paar afrondende werkzaamheden na is de schoonmaak van zes kilometer beek afgerond. Het waterschap zegt bij monde van S. van der Meij tevreden te zijn over het verloop van het project. Hij is blij met de medewerking van gemeente en omwonenden en van het slibdepot aan de Hammerstraat in Epe waar grond of slib kan worden opgeslagen en gekeurd. Het project kostte 3,5 miljoen euro en duurde ongeveer een jaar.
datum: 23 september 2004 | bron: De Stentor |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink