waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Klaar baggert met ergonomische snijkopzuiger

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Klaar baggert met ergonomische snijkopzuiger
Enter - Klaar Baggertechnieken heeft onlangs een nieuwe snijkopzuiger in gebruik genomen voor het uitbaggeren van een recreatieplas in het Overijsselse Enter. Het baggerbedrijf uit Brummen doopte het vaartuig Pionier en gebruikt het voor kleinere projecten als kanalen en jachthavens.

Bouwer van de zuiger is werf De Hollandse IJssel in Oudewater die binnenkort bij Klaar een kleinere versie van de Pionier aflevert. Een machinist en een schipper bemannen de Pionier en werken op wat Klaar-directeur ing. P. Eugelink een machine met een hoge mate van ergonomie noemt. De plaats van de hendels en de meters is uit het baggerproces afgeleid. Die logische volgorde moet de kans op fouten verminderen.

In de cabine komt nog een baggercomputer die informeert over onder meer de voortgang van het werk en het verloop van het getij. Klaar laat ook een DGPS-module voor de plaatsbepaling inbouwen en een marifoon. De cabine zelf is uit dubbelglas opgebouwd waarin niet meer dan 35 decibel aan lawaai doordringt. De schipper krijgt door de voorruit een goed zicht op het baggerwerk.

Waterkoeling

In de zuiger draait een watergekoelde diesel van Scania die met 12 cilinders 242 kilowatt opwekt. Door de waterkoeling hoeft het luik van de machinekamer niet doorlopend open te staan. Wanneer de luiken gesloten zijn houdt een aanvullende luchtkoeling de temperatuur op peil. De motor drijft een zandpomp en drie lieren aan. De buisaansluiting op de pomp heeft een diameter van 250 millimeter.

Wanneer de snijkop alleen slib loswoelt kan de pomp het materiaal zo地 3 kilometer ver persen. Bij zand is dat aanmerkelijk minder, afhankelijk van onder meer de korrelgrootte van het materiaal. De zogeheten ladder waaraan de snijkop zit komt standaard tot 6,50 meter diepte; een verlengde ladder reikt tot 10 meter diep. Zo地 verlengde ladder kan in een soort S-bocht worden gevouwen. De zuiger kan zo onder de kiel van boten jachthavens uitdiepen.

De nieuwe snijkopzuiger bestaat uit drie delen. Aan beide kanten van de zuiger zitten twee drijvers. Die verbeteren de stabiliteit van het vaartuig en dienen ook als opslagruimte voor onder meer reserve-onderdelen en onderhoudsmiddelen. Het hoofdponton meet een lengte van 7,50 en een breedte van 2,50 meter en steekt zo地 0,75 meter diep. Bruggen moeten een minimale doorvaarthoogte bieden van ruim 1,20 meter.

Voor een lagere doorvaarthoogte kunnen de schipper en de machinist de opbouw van de cabine verwijderen. Dat gebeurt met een verplaatsbare hijsbok waarvoor op verschillende plaatsen in het dek bussen zitten. De bok zet de opbouw op het volgponton van de zuiger. Dat volgponton wordt nog gebouwd en neemt als het klaar is onder meer de brandstof voor de zuiger mee.

In het ontwerp van de snijkopzuiger is veel aandacht gereserveerd voor de veiligheid. Alle luiken zijn waterdicht te knevelen en tussen de compartimenten zijn waterdichte schotten aangebracht. Zodra het vaartuig water begint te maken klinkt er een alarmsignaal. De zuiger waarschuwt ook dat de verhouding tussen de weg te persen hoeveelheid zand en water uit balans raakt. Het mengsel moet voor tweederde uit water bestaan. De schipper en de machinist kunnen de aard van veel technische problemen afleiden uit de temperatuur van het uitlaatgas.

Klaar verwijdert in vijf weken 20.000 kubieke meter materiaal uit de Enterse plas. Het zand en het slib komen in een nabijgelegen depot en worden weer opnieuw gebruikt zodra het resultaat van de bemonstering dat toelaat. De baggeraar verwacht niet dat de snijkop grote hoeveelheden afval aanboort omdat de vijver buiten de bebouwde kom ligt.

Rommel als een gedumpte fiets richt weinig schade aan omdat het frame niet in de zuiger terecht komt maar alleen om de snijkop heen slaat. Drie lieren bewegen de zuiger met ankerkabels van links naar rechts over de locatie. Het vaartuig kan daarmee slagen van 200 meter maken.

Twee diepladers rijden de 28 ton zware zuiger in delen van locatie naar locatie. Een mobiele kraan helpt met de (de)montage. De Pionier is in ruim anderhalf uur gereed voor transport en is in zo地 twee uur weer opgebouwd.

Achter de zuiger hangt zo地 220 meter drijvende leiding die aansluit op een persleiding of een zinkerleiding.

Een vrachtwagen kan 65 buizen van 12 meter lang transporteren. Die worden met een autolaadkraan en een speciale knijper verladen. De bemanning van de Pionier monteert de buisleidingen zelf met behulp van een luchttol. De buisdelen zitten met vier bouten aan elkaar.

www.klaarbaggertechnieken.nl


datum: 29 september 2004 | bron: CoBOUW |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink