waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap De Brabantse Delta baggert in polder

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap De Brabantse Delta baggert in polder
KRUISLAND - Het waterschap De Brabantse Delta gaat de komende winter op grote schaal waterlopen uitbaggeren in de polder tussen Steenbergen en Kruisland. In totaal wordt er zo'n 45.000 kuub slib, of te wel 4500 kiepwagens, aan land gebracht.

Het baggeren gebeurt in De Beek en een paar daarop uitkomende kreken en sloten, globaal gelegen in het gebied tussen de Brugweg en het gemaal Brooijmans aan de Kruislandse Dijk. Het baggerslib wordt gestort in een speciaal daarvoor aan te leggen depot van zeven hectare groot op land van een boer aan de Kruislandse Langeweg. Dat depot ligt overigens niet direct aan de weg, maar een eind landinwaarts.

Het depot ligt volgens projectleider J. de Velder van het waterschap in ieder geval ver genoeg van de bebouwde kom van Kruisland vandaan om de kans op stankoverlast uit te sluiten. "Maar zelfs al zou het depot dichter bij het dorp gelegen hebben dan nog denk in dat de mensen daar niet bang voor hoeven te zijn. Het is relatief schone bagger", aldus De Velder. Tijdens de tervisielegging van de vergunningaanvragen heeft ook niemand geprotesteerd, stelt De Velder vast. 

Het depot wordt aangelegd door de teeltlaag van het betreffende perceel landbouwgrond af te graven. Met die grond wordt een wal rond het terrein gemaakt om het dunne en vloeibare slib tegen te houden. Het slib blijft minstens een jaar liggen om te drogen. Daarna zou het vast genoeg moeten zijn om er weer met machines over te kunnen rijden. Dan wordt de teeltaarde er weer terug op gebracht en kan het perceel opnieuw als bouwland worden gebruikt. Met dit verschil dat het wat hoger geworden is.

Het baggeren wordt gedaan met boten. Dit omdat de uit te baggeren waterlopen niet goed vanaf de kant te bereiken zijn. Het waterschap verwacht eind oktober te kunnen beginnen met baggeren. Er wordt in principe de hele winter doorgewerkt, tenzij het zo hard gaat vriezen dat de baggerboten vast komen te zitten in het ijs. Het waterschap streeft er in ieder geval naar om voor het begin van het nieuwe broedseizoen, eind maart/begin april, klaar te zijn. De Beek is voor het laatst in 1992 uitgebaggerd. Nu is er weer zo veel slib naar de bodem gezonken dat de waterafvoer in het gedrang kan komen.


datum: 29 september 2004 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink