waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap Brabantse Delta wil Roode Vaart baggeren

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap Brabantse Delta wil Roode Vaart baggeren
ZEVENBERGEN - In afwachting van het baggeren van de gehele Roode Vaart tussen Zevenbergen en het Hollandsch Diep, wil het waterschap de zwaaikom bij Zevenbergen alvast uitdiepen.Het baggeren van de zwaaikom aan de Schansdijk bij de oude suikerfabriek kost het waterschap Brabantse Delta 450.000 euro. Het algemeen bestuur vergadert daar vandaag over.De oude suikerfabriek in Zevenbergen wordt sinds het eind van de jaren negentig gebruikt voor graanopslag.

In september vorig jaar zijn schepen met graan langs de zwaaikom gevaren. Daardoor is in het ondiepe deel bodemslib opgewerveld. Het gevolg was een gebrek aan zuurstof en vissterfte.Omwonenden klaagden vervolgens over stankoverlast. Het beluchten van het water  hielp niet. Pas toen het waterpeil van 55 naar 80 centimeter boven NAP was gebracht, verdwenen de klachten. Het waterschap moet bij regenval echter extra scherp zijn, omdat het waterpeil standaard slechts vijf centimeter onder het alarmpeil stond. 

In de komende jaren wordt er in augustus en september steeds graan verscheept bij de voormalige suikerfabriek waardoor het opwervelen van het bodemslib steeds op de loer ligt. Om dat te voorkomen, wil het waterschap nu dat deel van de Roode Vaart uitbaggeren. Het gaat om de eerste vijfhonderd meter vanaf het centrum van Zevenbergen. In de bagger van de Roode Vaart zitten resten van ongezuiverde huishoudelijke en industriële lozingen. De negenhonderd kubieke meter verontreinigde baggerspecie gaat naar de Slufter in Rotterdam. "We denken er zes weken voor nodig te hebben. We doen de werkzaamheden het liefst als de natuur op zijn kont ligt, in de winterperiode", zegt projectleider T. Lely van Brabantse Delta.

Deze deelsanering is een voorbode van de grote baggerklus die in het hele noordelijke deel van De Roode Vaart wordt uitgevoerd. Dat is het deel tussen Zevenbergen en het Hollandsch Diep. Het zuidelijke deel van de Roode Vaart eindigt bij het Kenniscentrum van de Rabobank. Deze twee delen zijn met elkaar verbonden via een duiker die meestel gesloten blijft. Het water staat daardoor stil wat de ophoping van bagger versterkt.

De gehele Roode Vaart op vaardiepte brengen kost 3,6 miljoen euro. Vanwege de geringe scheepvaart is dat uitgesteld. Het waterschap wil ook de discussie rondom de Moerdijkse Hoek afwachten omdat de kans bestaat dat de Roode Vaart deels wordt omgelegd. Het afronden van de totale baggerklus staat in het investeringsprogramma van het waterschap gepland voor 2006.


datum: 29 september 2004 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink