waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, 4500 kiepwagens bagger uit beken Kruisland

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
4500 kiepwagens bagger uit beken Kruisland
KRUISLAND – Het waterschap De Brabantse Delta gaat deze winter op grote schaal waterlopen uitbaggeren in de polder tussen Steenbergen en Kruisland. In totaal wordt er zo’n 45.000 kuub slib, oftewel 4500 kiepwagens vol, aan land gebracht.

Het baggeren gebeurt in De Beek en een paar daarop uitkomende kreken en sloten, globaal gelegen in het gebied tussen de Brugweg en het gemaal Brooijmans aan de Kruislandse Dijk. Het baggerslib wordt gestort in een speciaal daarvoor aan te leggen depot van zeven hectare groot op land van een boer aan de Kruislandse Langeweg. Dat depot ligt niet direct aan de weg, maar een eind landinwaarts. Het depot ligt volgens projectleider J. de Velder van het waterschap in ieder geval ver genoeg van de bebouwde kom van Kruisland om de kans op stankoverlast uit te sluiten. „Zelfs al zou het depot dichter bij het dorp liggen, dan nog denk ik dat de mensen daar niet bang voor hoeven te zijn. Het is relatief schone bagger“, aldus De Velder.

Tijdens het ter visie leggen van de vergunningaanvragen heeft ook niemand geprotesteerd, stelt De Velder vast. Het depot wordt aangelegd door de teeltlaag van het stuk landbouwgrond af te graven. Met die grond wordt een wal rond het terrein gemaakt om het dunne en vloeibare slib tegen te houden. Het slib blijft minstens een jaar liggen om te drogen. Daarna zou het vast genoeg moeten zijn om er weer met machines over te kunnen rijden. Dan wordt de teeltaarde er weer terug opgebracht en kan het perceel opnieuw als bouwland worden gebruikt. Met dit verschil dat het wat hoger geworden is.

Het baggeren wordt gedaan met boten, omdat de uit te baggeren waterlopen niet goed vanaf de kant te bereiken zijn. Het waterschap verwacht eind oktober te kunnen beginnen met baggeren. Er wordt de hele winter doorgewerkt, tenzij het hard gaat vriezen. Het waterschap streeft ernaar om voor het begin van het nieuwe broedseizoen, eind maart/begin april, klaar te zijn.

De Beek is voor het laatst in 1992 uitgebaggerd. De afgelopen twaalf jaar is er weer zoveel slib naar de bodem gezonken dat de waterafvoer volgens het schap in het gedrang komt. Vooral tijdens de wateroverlast in het najaar van 1998 is veel slib bezonken.
datum: 30 september 2004 | bron: BN/DeStem |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink