waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Duikers zoeken naar explosieven in Deventer haven

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Duikers zoeken naar explosieven in Deventer haven
DEVENTER - Duikers gaan in de eerste havenarm in Deventer op zoek naar explosieven. Bij vooronderzoek zijn 48 metalen voorwerpen als ‘verdacht‘ gemarkeerd. Duikers gaan deze voorwerpen nu benaderen. Ze beginnen vandaag aan de klus. Met een grote stofzuiger zullen zij als het ware het slib van de ‘verdachte‘ voorwerpen zuigen. Tevens maken zij videobeelden die worden gestuurd naar een ponton in de havenarm.

Op het ponton is een munitiedeskundige aanwezig die de videobeelden kan interpreteren. Wanneer hij denkt dat er daadwerkelijk een explosief is aangetroffen wordt het Explosieven Opruimingscommando (EOC) ingeschakeld. Deze dienst moet het explosief vervolgens ruimen. Op dat moment zullen aanvullende (veiligheids)maatregelen noodzakelijk zijn.

De kans dat er explosieven in de havenarm worden gevonden is reëel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebied meermalen gebombardeerd. De werkzaamheden door de duikers geven geen verhoogd risico voor de omgeving. Na dit onderwateronderzoek kan de eerste havenarm vrijgegeven worden voor verdere sanering.

Bij de totale sanering van de Deventer Havens wordt circa honderdduizend kubieke meter verontreinigd slib uit de havens gehaald. De werkzaamheden begonnen dit voorjaar en moeten eind dit jaar zijn afgerond. De schoonmaak heeft dan vijf miljoen euro gekost.
datum: 27 september 2004 | bron: De Stentor |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink