waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Raad van State buigt zich over bezwaren tegen baggerstort

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Raad van State buigt zich over bezwaren tegen baggerstort
AMERSFOORT/DEN HAAG - De Raad van State behandelt vrijdag de bezwaren van een serie Amersfoortse organisaties tegen de komst van een baggerdepot bij de wijk Vathorst. De hoogste rechter vormt de laatste strohalm voor tegenstanders van de geplande stort.


Met een verscheidenheid aan argumenten proberen de gemeenteraad van Amersfoort, Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en Bewonersvereniging Vathorst allemaal om het provinciale plan voor een baggerstort van tafel te krijgen. De zitting van vrijdag is erop gericht de geplande aanleg door de Raad van State te laten opschorten. Daarna volgt een procedure die moet leiden tot afstel van de plannen.

Amersfoort werkt onder dwang van de provincie Utrecht mee aan de komst van het geplande depot. Een raadsmeerderheid stemde daarvoor vorig jaar in met een bestemmingsplan dat een depot mogelijk maakt. Afvalbedrijf Smink is de beoogd exploitant.

Zeven miljoen
In totaal moet de provincie zeven miljoen kuub bagger uit Utrechtse wateren kwijt. In Amersfoort is in de toekomst ruimte voor twee miljoen kuub bagger en één miljoen kuub zandafscheiding. De discussie rond de stortplaats is uiterst beladen. In november stapte het college op, nadat een raadsmeerderheid dreigde het vertrouwen op te zeggen. De partijen geloofden niet meer dat burgemeester en wethouders de baggerkwestie tot een goed einde zouden brengen.
datum: 19 oktober 2004 | bron: Amersfoortse Courant |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink