waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Van Waning boos over folder van Red de Betuwe

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Van Waning boos over folder van Red de Betuwe
INGEN - Ongefundeerde uitspraken, leugens en halve waarheden. Directeur Dik van Waning van De Ingensche Waarden BV heeft geen goed woord over voor de folder 'Nee, geen gif' die milieustichting Red de Betuwe vorige week heeft uitgegeven.

Red de Betuwe protesteert met de folder tegen het bezoek van milieugedeputeerde Henk Aalderink aan de raad van Buren. Op de website zegt Van Waning: "Ik heb begrip voor de ongerustheid, maar in de gemeente Buren stookt men elkaar op met onzin. Ik daag de milieustichting uit haar uitspraken te onderbouwen met feiten. Het is echt pure stemmingmakerij." Van Waning ergert zich over het woord gif: "Het gaat in de plannen om het deponeren van verontreinigde bagger en uiterwaardengronden die nu her en der door de uiterwaarden verspreid liggen. Het is geen gif."

Red de Betuwe spreekt meerdere malen over het natuurgebied de Ingensche Waard. "Flauwekul", meent de initiatiefnemer. "Iedereen weet dat een dertig meter diepe waterplas nauwelijks natuur bevat. Juist door de Ingensche Waarden te vullen maken we er een natuurgebied van. Dat past perfect in het overheidsbeleid. In de Ecologische Hoofdstructuur worden de uiterwaarden namelijk als te ontwikkelen natuurgebieden aangegeven, waarbij meestromende nevengeulen en poelen voorzien zijn. Dit water is nooit dieper dan één tot anderhalve meter, zodat er op de bodem ook waterplanten kunnen groeien."

Red de Betuwe roept dat het drinkwater aangetast kan worden door slibstort in de Ingensche Waarden. "Grenzenloze onzin. Ten eerste vindt er volgens Vitens, de drinkwaterleverancier, helemaal geen waterwinning in het gebied plaats. Ten tweede heeft Vitens na onderzoek schriftelijk verklaard dat er geen enkel risico bestaat. Ten derde is het algemeen bekend dat, al zou er een drinkwaterleiding door het baggerdepot lopen, er hooguit drinkwater uit het depot kan lekken en niet andersom. In de leiding heerst er natuurlijk een veel grotere druk dan daarbuiten, anders komt er geen druppel uit de kraan." Red de Betuwe beweert dat het baggerdepot een regelrechte bedreiging is voor de stabiliteit van de dijken. Ook die bewering vindt Van Waning 'onzin'.
datum: 30 oktober 2004 | bron: De Gelderlander |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink