waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zware broomvervuiling in Ekeren (Antwerpen-Noord)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zware broomvervuiling in Ekeren (Antwerpen-Noord)
TERNEUZEN - De bodem en waterlopen in het dorp Ekeren in Antwerpen-noord zijn zwaar verontreinigd met het giftige broom. Dat wijst onderzoek uit. Hoewel volgens het Havenbedrijf Antwerpen geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid, dringen deskundigen aan op een snelle sanering. Die vergt twee jaar en gaat miljoenen euro’s kosten.

Begin maart kantelde op de Noorderlaan bij het dorp een tankwagen met broom. Daarbij kwam een broomwolk vrij en stroomde 6000 liter weg in het riool en het Schijn, een zijrivier van de Schelde.

Na het ongeval werden 3000 bewoners van wijken in de omgeving geëvacueerd. Vijfentwintig mensen werden met ademhalingsmoeilijkheden en andere klachten opgenomen in het ziekenhuis. Het verkeer in de wijde omgeving werd gedurende twaalf uur stilgelegd en ook bedrijven werden gesloten.

Het onderzoeksbureau Syncera Belgium spreekt in een tussentijdse rapportage aan het Havenbedrijf van ’een potentieel humaan-toxicologisch risico’. Bij metingen troffen de onderzoekers in het grondwater, de bodem, de riolering en het riviertje het Schijn broomwaarden aan, die 3800 keer de norm overschreden. Ook in het rivierslib bij het recreatiedomein Muisbroek werden grote hoeveelheden broom aangetroffen. Broom kan de hormoonwerking in het menselijk lichaam ernstig verstoren en dat kan leiden tot onder andere verminderde vruchtbaarheid en ADHD.

Een proef met forellen, die aan rivierwater met maar de helft van de aangetroffen waarden werden blootgesteld, verliep desastreus: de vissen stierven direct. De onderzoekers pleiten voor een snelle sanering omdat volgens hen het broom door de kleilaag in de bodem kan zakken en diepere waterlagen kan vervuilen. De tussentijdse rapportage: „De precieze omvang en verspreiding zijn nog niet voldoende bekend.“ Het onderzoek wordt in de loop van volgende maand afgerond.

De broomderivatenfabriek Broomchemie in Terneuzen bood begin maart direct na de ramp hulp. De verongelukte tankwagen werd voor onderzoek en ontmanteling overgebracht naar Terneuzen. Technisch directeur J. van der Wal gisteren: „Wij staan helemaal buiten deze zaak, maar we zijn erbij betrokken omdat daarover internationale afspraken bestaan. Die tankwagen heeft waarschijnlijk te hard gereden. Wij gaan bij transporten uiterst zorgvuldig tewerk, zetten speciaal opgeleide chauffeurs in, die werken volgens uiterst strikte instructies.’’

Van der Wal vindt de situatie in Ekeren niet dramatisch. „Het moet niet worden opgeblazen. Dat spul ligt bovenop een kleilaag en kan heel goed worden verwijderd. Daar zijn prima technieken voor.“
datum: 28 oktober 2004 | bron: Provinciale Zeeuwse Courant |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink