waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Ongeloof over noodzaak baggerdepot

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Ongeloof over noodzaak baggerdepot
DEN HAAG/AMERSFOORT - ‘De gemeente is tegen, de provincie zegt naar alternatieven te zoeken en toch wordt een baggerdepot juridisch mogelijk gemaakt?‘ Woordvoerster Krikke van Bewoners Vereniging Vathorst uitte onlangs haar ongeloof hierover bij de Raad van State in Den Haag.

De Amersfoortse gemeenteraad, de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) en de Bewoners Vereniging Vathorst stapten samen voor een spoedprocedure naar de Raad van State in hun strijd tegen het bestemmingsplan dat een baggerdepot bij Vathorst mogelijk maakt, in de hoop daarna een procedure te kunnen voeren om het gewraakte plan voor een baggerstort helemaal van tafel te vegen.

Beoogd exploitant Smink zegt 33 hectare nodig te hebben voor de geplande baggerstort bij Vathorst en heeft daarvoor een milieuvergunning aangevraagd. De provincie heeft echter 92 hectare gereserveerd, voor het geval Smink afhaakt en een ander bedrijf in het gebied aan de slag wil met de stort van bagger uit Utrechtse wateren.

Maar de Amersfoortse raad vindt dat dat niet zomaar kan, een heel gebied reserveren. Dat was niet de afspraak en dat brengt ook nog eens het risico mee dat er een veel grotere stort komt dan beoogd. En zolang de provincie niet duidelijk is over de plek van de baggerstort, kan het OBV niet aan de slag met het bouwen van 1500 tot 1800 woningen. Daarbij spelen grote financiële belangen, aldus advocaat Luigies.

Maar wat is er zo spoedeisend?, vroeg staatsraad Dolman zich hardop af. Is er snel duidelijkheid nodig? Zodra Smink een vergunning heeft, ís er duidelijkheid, betoogden de raadslieden van provincie en Smink gebroederlijk. Daar is geen gerechtelijke uitspraak voor nodig. En haast is volgens de provincie al evenmin geboden. Het kan wel tot april duren tot Smink een rechtsgeldige vergunning heeft.  Maar er is meer dan spoedeisendheid. ‘Het bestemmingsplan rammelt aan alle kanten,‘ aldus SGLA-voorzitter De Langen. Volgens de SGLA had de provincie Amersfoort in 2002 nooit mogen dwingen tot het maken van een bestemmingsplan. En nu laat de provincie opeens ook ruimte voor andere initiatiefnemers. Wanneer de Raad van State uitspraak doet is onbekend.
datum: 27 oktober 2004 | bron: De Stentor |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink