waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Onderzoek naar mogelijke explosieven in eerste Deventer havenarm afgerond

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Onderzoek naar mogelijke explosieven in eerste Deventer havenarm afgerond
DEVENTER - Bij het onderzoek naar mogelijke explosieven in de eerste havenarm van de Deventer havens zijn geen vliegtuigbommen of andere explosieven gevonden. Bij het onderzoek hebben duikers 48 objecten benaderd en onderzocht met behulp van videobeelden.

De onderzoekers hebben de eerste havenarm vrijgegeven voor verdere saneringwerkzaamheden. Aannemer Van Oord is direct verder gegaan met de saneringswerkzaamheden die eind dit jaar voltooid zijn.

Bij de totale sanering wordt circa honderdduizend kubieke meter verontreinigd slib uit de havens gehaald. Daarnaast worden diverse voorzieningen in de haven vervangen. Het is de bedoeling dat het merendeel van de werkzaamheden eind 2004 is afgerond.Het waterschap Groot Salland is, in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, opdrachtgever voor deze werkzaamheden.


datum: 8 november 2004 | bron: Groot Salland |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink