waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Explosieven gevonden bij Groot Hoenlo

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Explosieven gevonden bij Groot Hoenlo
OLST/WIJHE - In de bagger uit de vijver bij kasteel Groot Hoenlo zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De kosten voor ruiming kunnen oplopen tot 92.000 euro.

De eerste indicatie voor de aanwezigheid van explosieven kwam al in oktober 2003. Toen is het Explosieven en Opruimingscommando Koninklijke Landmacht (EOCKL) ingeschakeld. Omdat bleek dat het ging om kleinkaliber munitie dat bovendien op particulier terrein ligt, werd daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. Pas als er iets met de grond gaat gebeuren moet de aanwezige munitie - meest patronen - eruit gehaald worden.

Dat gaat begin volgend jaar spelen als de grond moet worden onderzocht op verontreinigingen. De munitie is dan niet geheel ongevaarlijk voor de mensen die dat werk moeten uitvoeren. Omdat de EOCKL onvoldoende capaciteit heeft om de opsporing en ruiming zelf te doen, moet daar een gespecialiseerd bedrijf voor worden ingeschakeld. De grond uit het baggerdepot naast kasteel Groot Hoenlo wordt dan naar een weiland aan de overzijde van de weg gebracht en daar gezeefd. De munitie wordt vervolgens op een nog nader aan te wijzen plek tot ontploffing gebracht.

Het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren - Leemans Speciaalwerken - heeft becijfert dat de operatie in het meest ongunstige geval 92.000 euro gaat kosten. De verwachting is dat dit in de praktijk tot 15.000 euro goedkoper kan uitvallen. Dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid grond die gezeefd moet worden. Voorlopig wordt uitgegaan van 1800 kubieke meter. De gemeenteraad krijgt later deze maand het verzoek om voor de zekerheid toch maar een krediet voor het hele bedrag van 92.000 euro beschikbaar te stellen.
datum: 9 november 2004 | bron: De Stentor |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink