waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap Brabantse Delta geeft de Engebeek de ruimte

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap Brabantse Delta geeft de Engebeek de ruimte
Waterschap Brabantse Delta brengt de Engebeek, vanaf de Heirweg in Roosendaal terug naar de oorspronkelijke diepte. Hierdoor kan het regenwater in de beek tijdens extreme buien sneller doorstromen naar de Nieuwe Roosendaalsche Vliet, zodat bewoners beschermd zijn tegen hoog water. In totaal haalt het waterschap ruim 3.600 kuub bagger ofwel zand en slib uit de beek.

Deze hoeveelheid komt overeen met 3,6 miljoen liter. Met de uitvoering van de Engebeek komt een einde aan het baggerwerk in het stedelijk gebied van Roosendaal. Het werk duurt tot het voorjaar 2005.

Een baggerboot verwijdert het zand en slib uit de Engebeek. Het baggeren met een dergelijke boot heeft als voordeel dat de natuurvriendelijke oevers van de beek niet beschadigen. De baggerboot vaart ter hoogte van de Heirweg richting de Nieuwe Roosendaalsche Vliet en pompt via een persleiding het zand en slib naar een tijdelijke opslagplaats aan het Hollewegje, nabij de A58.

Het waterschap baggert de Engebeek omdat zand en slib in de loop der jaren ophopen. Hierdoor wordt de beek steeds ondieper en kan het water minder makkelijk wegstromen. Daarnaast maken vissen die in het zand en slib woelen het water troebel, waardoor het leven voor andere waterplantjes en -beestjes moeilijker wordt. Bovendien is bagger rijk aan voedingstoffen. Algengroei neemt hierdoor toe. Algen gebruiken veel zuurstof waardoor zuurstofgebrek voor de vissen kan ontstaan.


datum: 4 januari 2005 | bron: Brabantse Delta |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink