waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Weg nekt baggerklus

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Weg nekt baggerklus
BETUWE - De reconstructie van de Lingewal bij Huissen plaatst het Waterschap Rivierenland voor problemen. Doordat Lingewaard de weg in 2005 opknapt wordt het baggeren en een ton duurder.

De weg langs de Linge is op het Overbetuwse deel al onder handen genomen en van nieuw asfalt voorzien. Maar het Lingewaardse deel zit nog vol kuilen en gaten. Hier komt volgend jaar verandering in wanneer Lingewaard de boel opknapt. Dat karwei plaatst het waterschap Rivierenland voor problemen want Lingewaard wil niet dat de bagger die vrijkomt bij het uitdiepen van de Linge over de nieuwe weg wordt vervoerd. De baggerwerkzaamheden worden op vier plaatsen langs de Linge uitgevoerd. Het betreft een twaalf kilometer lang stuk tussen de inlaat bij Doornenburg en de snelweg. Daartussen liggen de stuwen aan de Krakkedel, de Kraaijestraat, de Karbrug en de A325.

Een probleem wordt het deel van de Karbrug tot de A325. Om daar bagger te verwijderen, moet het waterschap voor alternatief transport kiezen. "De gemeente is niet gelukkig met zwaar transport op een gereconstrueerde weg en verzoekt een andere oplossing te zoeken", schrijft het schap in een nota die het maandag vaststelt.

Als oplossing heeft Rivierenland gekozen voor slibafvoer met kleine vrachtwagens. "Op die manier wordt de weg zo weinig mogelijk belast", zegt een woordvoerder. Wel extra belast wordt de portefeuille van het schap. De meerkosten zijn 112.000 euro. Het baggeren op het stuk Karbrug-A325 kost in totaal 650.000 euro. Baggeren over alle vier de stuwvakken betekent een uitgave van 2,8 miljoen euro voor het schap. Afgevoerd tussen de vier stuwen wordt 91.300 kubieke meter bagger. Daarvan is 10.000 kuub herbruikbaar. Dit slib wordt onder meer aangewend als onderlaag voor snelwegen.
datum: 3 januari 2005 | bron: De Gelderlander |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink