waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Mogelijk asbest vrij bij baggeroverslag Nauerna

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Mogelijk asbest vrij bij baggeroverslag Nauerna
assendelft-Bij een experiment met de overslag van met asbest vervuild bagger op stortplaats Nauerna in Assendelft is mogelijk asbest in de omgeving gekomen. Het experiment is dit voorjaar tijdelijk stilgelegd en inmiddels afgerond. Na de zomer gaan alle betrokken instanties het experiment evalueren.

Op basis van klachten van omwonenden heeft de provincie in april na een controle het overslaan van asbest op Nauerna stilgelegd. Op 7 mei legde de arbeidsinspectie het werk opnieuw stil toen een inspecteur constateerde dat de werknemers onvoldoende beschermd waren tegen asbest.

Begin april is Baggerzorg, een onderdeel van NV Afvalzorg, begonnen met het storten van ongeveer 10.000 ton baggerspecie uit Den Helder dat met onder andere asbest is vervuild. Het ging om een experiment waarbij vervuild bagger van schepen werd overgeslagen op vrachtwagens. Voorheen mocht asbesthoudend materiaal alleen in zakken vervoerd worden, maar met grond is dat onmogelijk. Het experiment is inmiddels afgerond.

Vanuit open duwbakken, die lagen afgemeerd aan de Vaartdijk in Nauerna, is de bagger met grijpers in open vrachtwagens gestort die vervolgens de stortplaats opreden. Vrachtwagens en de boot zijn met hogedrukspuiten schoongespoten. Hierbij is mogelijk asbest door de wind in de omgeving verspreid. Volgens een bewoonster is haar woonark, die bij de loswal ligt, onbewoonbaar geworden toen haar ark werd besmeurd.

De arbeidsinspectie controleerde het werk in Nauerna op 7 mei. Voor het experiment begon, waren er over het werk afspraken gemaakt met de inspectie, maar tijdens zijn bezoek merkte inspecteur W. Scheltema dat die afspraken niet werden nageleefd. Hij stopte het werk. Welke afspraken werden geschonden, kan Scheltema niet precies zeggen. ,,Het was met name op het gebied van de overslag. Daarbij gingen dingen niet goed.''

Overigens zijn de fouten gemaakt door personeel van het schip en niet door Baggerzorg. De arbeidsinspectie heeft gespecialiseerde bureaus onderzoek laten doen naar de risico's die werknemers hebben gelopen bij het overslaan van de bagger. De gezondheidsrisico's bleken verwaarloosbaar, aldus Scheltema. Naar de risico's voor omwonenden is geen onderzoek gedaan. ,,Maar als er voor werknemers vrijwel geen risico's zijn geweest, dan zal dat voor omwonenden ook niet zo zijn.''

H. Scharf van Afvalzorg bestrijdt dat er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen bij het werk. Bodemproeven en metingen in de lucht zouden dat hebben uitgewezen.
Het rapport over die proeven wordt betrokken bij de evaluatie. Volgens Scharf is het niet mogelijk dat de woonark bij de loswal besmeurd is geraakt, al heeft de bewoonster foto's die het tegendeel bewijzen. Na het ingrijpen van de arbeidsinspectie zijn opnieuw afspraken gemaakt waarna het experiment afgerond is. Volgens Scheltema is het 'netjes opgelost'.

SP-statenlid K. Kuijt heeft vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het experiment in Nauerna. Kuijt vindt dat er in Nauerna op een verkeerde manier is gewerkt. ,,Gedeputeerde Moens vond het acceptabel, maar wij vinden de werkwijze nog steeds niet goed. We dringen aan op een strenge controle.'' Het afspuiten was, na ingrijpen van provincie en arbeidsinspectie, gestopt. Maar volgens de SP klopt het ook niet dat Baggerzorg zelf moet beslissen wanneer de wind te hard is om de bagger over te slaan. ,,Ik heb er niet veel vertrouwen in dat het bedrijf zich daar aan houdt.'' Volgens Scharf heeft Afvalzorg meerdere keren het werk zelf stilgelegd wegens een harde wind.

Kuijt heeft inmiddels ook de landelijke partij op de hoogte gebracht. ,,Het is een experiment dat straks op meer plaatsen kan voorkomen. Voor ons was het niet succesvol.''
datum: 18 juli 2003 | bron: Noordhollands Dagblad |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink