waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Fabriek voor Kennemer moppen wacht nog op een ondernemer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Fabriek voor Kennemer moppen wacht nog op een ondernemer
WIJK AAN ZEE-Wat bedenker Bert Kisjes altijd al dacht, is nu ook proefondervindelijk gebleken: het is technisch mogelijk goede bakstenen te maken van verontreinigd slib uit de Averijhaven dat anders gestort had moeten worden.

De tienduizend Kennemer moppen die hiervan het bewijs vormen, zijn de eerste uit een reeks soortgelijke producten die een bestaande of nieuwe steenfabriek in de IJmond voor tientallen jaren werk kunnen opleveren. Het wachten is op een 'echte' ondernemer die dat avontuur aangaat.Het technische proces, met name de vermindering en beheersing van het organische stofgehalte, moet geoptimaliseerd worden. Voor het overige is het vooraanstaande ingenieursbureau DHV Milieu en Infrastructuur BV in zijn eindrapport over de proef van de Coöperatieve Vereniging van Slibverwerking Wijk aan Zee redelijk positief.

Er zijn toekomstige mogelijkheden om diverse producten van havenslib te bakken, zoals binnen- en buitenmuurstenen, tuinstenen en straatstenen. Zeker als de concentratie sulfaat (zink) in de gaten wordt gehouden, kunnen zij de toets der milieuhygiënische kritiek doorstaan en is het mogelijk om ook de productiekosten concurrerend te krijgen.

DHV beveelt een proefplant in de IJmond aan om het productieproces te optimaliseren. Het ingenieursbureau adviseert voorts om de stortkosten in de toekomst te verhogen nu er een alternatief is, en om veel aandacht te besteden aan voorlichting en pr, zodat er een (grotere) markt komt voor dit soort milieuproducten. Op dit moment wordt er nog wat vreemd tegenaan gekeken, ook door de baksteenindustrie zelf.

,,Het is hun probleem niet'', analyseert initiatiefnemer Bert Kisjes de weerstand van de fabrikanten. ,,Misschien zien ze het als concurrent van hun eigen product, misschien is het koudwatervrees, ik weet het niet. Feit is, er was een groot probleem: dat we met veel vervuild havenslib zitten. Dat kan nu verwerkt worden, als er wat probleempjes worden opgelost.''

De Wijk aan Zeeër bezigt een verkleinwoord, omdat hij geen moeilijkheden ziet die in technisch opzicht onoverkomelijk zijn. Zo kan de grondstof voor de Kennemer moppen homogener worden gemaakt door de bagger eerst even te filteren. Het grofvuil van de havenbodems, zoals plastic, stenen en metalen, moet er zonder veel moeilijkheden uit te zeven zijn.

Meer problemen voorziet Kisjes bij het overwinnen van vooroordelen. Een baksteen die van verontreinigd havenslib gemaakt is, kan echter juist ook een verkoopargument zijn omdat deze steen geen gezondheidsrisico is en het milieu juist van gevaarlijke stoffen ontdoet. ,,Ik zelf heb geen energie meer om een steenfabriek neer te zetten, maar voor een echte ondernemer zit er toekomst in.''

datum: 2 januari 2003 | bron: Noordhollands Dagblad |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink