waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Watergangen polders Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck krijgen baggerbeurt

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Watergangen polders Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck krijgen baggerbeurt
Begin februari start Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het uitbaggeren van de watergangen in de polders Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck. Deze watergangen liggen in het landelijk gebied tussen Bunnik, Odijk en Zeist. Grote delen van de bagger in deze watergangen is vervuild. De vervuilde bagger gaat per vrachtwagen naar een stortlocatie.

De niet vervuilde bagger zet de aannemer met een hydraulische kraan op de kant. De werkzaamheden duren tot medio april van 2005.

Baggerwerk, waarom?
Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat het kleine laagje water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte en stank kunnen bij aanhoudende warmte het gevolg zijn.  Een ondiepe sloot kan ook minder water afvoeren, wat bij hevige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkwijze vervuilde watergangen
Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de vrijkomende bagger is vervuild. De aannemer, Dosco Baggerwerken, maakt gebruik van een schuifboot die de bagger naar één plaats schuift. Daar staat een kraan klaar om de bagger in een vrachtwagen te laden. De vrachtwagens rijden de bagger vervolgens naar een erkende stortlocatie. De aannemer doet er alles aan om de (verkeers)overlast te beperken, maar kan niet uitsluiten dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken.

Werkwijze overige watergangen
De resterende schone bagger zet de aannemer op de kant bij de watergang. Als deze werkwijze door bijvoorbeeld ruimtegebrek niet mogelijk is, gaat ook de niet vervuilde bagger naar een stortlocatie. Dit geldt slechts voor een geringe hoeveelheid bagger.


datum: 17 januari 2005 | bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink