waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Opknap hobbelweg Lingewal jaagt Waterschap Rivierenland op kosten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Opknap hobbelweg Lingewal jaagt Waterschap Rivierenland op kosten
BETUWE - Het baggeren van de Linge wordt volgend jaar een dure grap voor Waterschap Rivierenland. Het orgaan is een dikke ton meer kwijt dan normaal gesproken. Dat komt doordat het bij de te reconstrueren Lingewal langs alternatieve weg slib uit de rivier moet afvoeren. De gemeente Lingewaard laat de weg in 2005 opknappen en wil niet dat zwaar transport over de Lingewal rijdt. Het schap zet nu kranen in, wat 112.000 euro meer kost.

Baggeren is noodzakelijk. Hoe dieper een watergang is, des te hoger is de kwaliteit van het water. Op Lingewaards grondgebied baggert het schap over twaalf kilometer. Dat gebeurt tussen vier stuwvakken vanaf de inlaat in Doornenburg tot aan de snelweg A325 (Arnhem - Nijmegen).
datum: 31 december 2004 | bron: De Gelderlander |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink