waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Schroot met munitie laatste rest van wrakruiming

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Schroot met munitie laatste rest van wrakruiming
VLISSINGEN-OOST - Op een bedrijfsterrein in Vlissingen- Oost ligt het laatste restant van de wrakopruiming in de Westerschelde. Een 3400 kubieke meter grote hoop zand, klei, verwrongen staalresten, hout en munitie.

Dat laatste bestanddeel is er de oorzaak van dat de berg er nog steeds ligt. Rijkswaterstaat en het aannemersverband Combinatie Wrakkenberging Westerschelde hebben een jaar gebakkeleid over de verwijdering van de hoop.

Kern van de zaak is dat bij de aanbesteding van het opruimen van de laatste 38 obstakels in de vaargeul is afgesproken dat de aannemerscombinatie voor alles verantwoordelijk was, behalve voor munitieresten die uit de wrakken tevoorschijn zouden komen. Het grootste wrak, dat van de Alan A. Dale, bleek aanmerkelijk meer munitie te bevatten dan eerder was aangenomen. Om te voorkomen dat het werk aan de verwijdering van het wrak steeds moest worden stilgelegd zodra munitie werd aangetroffen, gaf Rijkswaterstaat de aannemer toestemming ladingen met mogelijk explosief materiaal aan land te brengen, zodat het schroot-bagger mengsel later zou kunnen worden uitgezocht.

Bijna een jaar na de officiële afronding van de wrakopruiming ligt de hoop er nog steeds. Onduidelijk is hoeveel munitie er in zit. Projectleider Henk Ringelberg: „Wij zeiden tegen de aannemer: jullie zouden toch alles opruimen en de aannemer zei tegen ons: munitie is jullie verantwoordelijkheid.“

Om uit het dilemma te komen, kreeg TNO de opdracht de risico’s in kaart te brengen. Die vielen mee, oordeelde het adviserend instituut, want het gaat om munitie die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld blindgangers, niet op scherp staat. De Explosieven Opruimings Dienst vond evenwel dat met de opgediepte erfenis niet valt te spotten.

Het bedrijf in Vlissingen-Oost - om te voorkomen dat verzamelaars van oorlogstuig er gaan zoeken wordt de naam niet bekendgemaakt - wil met het oog op zijn personeel maximale veiligheidsmaatregelen. Tijdens het opruimen van de hoop wordt een afscherming in de vorm van zeecontainers aangebracht, het bedrijf zet gepantserde shovels in en het zeven van het aangevoerde materiaal wordt op afstand gecontroleerd.

Na enig heen en weer praten hebben Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie de kosten bepaald op 675.000 euro. Omdat het opruimen van het munitiehoudende schroot een uitvloeisel is van de tweede verdieping van de Westerschelde, betaalt Vlaanderen uiteindelijk de kosten. „Tja, het is veel geld“, geeft Ringelberg toe. „Zeg maar 20 euro per kuub. Maar je kunt nu eenmaal geen risico’s nemen. Veiligheid is duur.“ Het is afwachten wat er uiteindelijk aan munitie uit zal komen. Volgende week beginnen de voorbereidingen voor het opruimen van de hoop. Verwacht wordt dat het karwei zelf enkele maanden in beslag zal nemen.
datum: 28 januari 2005 | bron: Provinciale Zeeuwse Courant |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink