waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Grienden in oude glorie hersteld

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Grienden in oude glorie hersteld
DREUMEL - De Grienden in de Dreumelse polder zijn over een paar maanden in oude glorie hersteld. Mensen van GMB-Slibverwerking zijn volop in de weer met het uitbaggeren van een van de drie plassen in het gebied. Volgende week is plas twee, een eindje verderop langs de weg, drie weken lang aan de beurt. De derde plas blijft zoals 'ie is. "Daar is geen beginnen meer aan; die laten we verder verlanden", zo laat een woordvoerder van de gemeente West Maas en Waal weten.

Al langer dan twintig jaar is gepraat over het plan om groot onderhoud te plegen aan de plassen die lang geleden waarschijnlijk als gevolg van een dijkdoorbraak zijn ontstaan. Ze zijn dichtgeslibd met zand dat door kwelstromen is aangevoerd, en te welig tierende waterplanten. In warme zomers moest de brandweer regelmatig komen opdraven om zuurstof in het water te pompen en op die manier massale vissterfte te voorkomen. Vis zit er zat, maarhengelen was er door de ondiepte en de plantengroei al jaren niet leuk meer, vonden de ongeveer honderd leden van HSV 't Snoekje. Er is inmiddels een lijvig dossier met verzoeken tot uitbaggeren en de afwijzingen die daarop volgden; de ene keer omdat de gemeente bang was voor aantasting van de natuur, de volgende keer kon geen bestemming voor de bagger worden gevonden. En vaak was het argument dat er geen geld voor was.

Onlangs echter werden er knopen doorgehakt. De gemeente legde anderhalve ton apart waarmee behalve de Grienden ook een plas in Alphen onder handen moest worden genomen. De Dienst Landelijk Gebied draagt 9000 euro bij en stilletjes wordt ook nog gehoopt op een bijdrage van het Waterschap.Zo kon een dezer dagen een mini-baggermolentje in een van de Dreumelse dras-vijvers worden neergelaten. Dat woelt met een fiks schoepenrad de bodem los en deponeert de overtollige specie in een hoek van de vijver. Omdat het spul nauwelijks verontreinigd is, kan het in de directe omgeving worden hergebruikt: de oevers worden verstevigd en de drassige gebieden in de nabijheid waarop wilgentenen worden gekweekt, worden ermee opgehoogd.

Het gerucht gaat dat in de vijver waarin momenteel wordt gebaggerd een partij munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. "Als er inderdaad wat ligt, weten we met vrij grote zekerheid wáár", aldus de zegsman van de gemeente: vlakbij de plek waar in de oorlog een mortierstelling heeft gestaan. Na beëindiging van de strijd zou het niet gebruikte restant van de munitie in het water zijn gekieperd. "Ooggetuigen hebben daar verschillende verklaringen over. De één heeft het over enkele kogels, de ander over een kruiwagen vol." Er komt geen zoekactie naar het spul. "We werken gewoon om die plek heen", zegt de gemeentewoordvoerder. "Die hoek van de vijver laten we ongemoeid."

Hoe dan ook: hij heeft grote verwachtingen van de resultaten van de baggerklus. "Als straks het riet weer opkomt en het water helder is, dan ligt hier weer een prachtig stukje natuur. Als vanouds."
datum: 20 januari 2005 | bron: De Gelderlander |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink