waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, ’Zwemmen in Nedereindse Plas veilig’

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
’Zwemmen in Nedereindse Plas veilig’
UTRECHT - De aanpak van de vervuiling in de Nedereindse Plas gebeurt ’duurzaam’ en ’veilig’. ,,Het is dan ook verantwoord burgers in de plas te laten zwemmen.’’ Met die woorden probeerde provinciebestuurder Binnekamp (VVD) gisteren enkele politieke partijen in de provinciale staten van Utrecht gerust te stellen.

Niet dat er bij de politiek grote onrust is over het plan de Nedereindse Plas -een voormalige vuilstort westelijk van Nieuwegein- weer geschikt te maken voor zwemmers, maar onder meer CDA en VVD vinden dat de veiligheid wel ’gegarandeerd’ moet zijn.

Volgens Binnekamp is de gekozen methode - het onder water afdekken van puin en afval met een grote hoeveelheid klei en zand - er één die de risico’s tot ’zeer aanvaardbare proporties’ terugbrengt. De SP was daar niet erg van overtuigd. Deze partij ziet liever dat al het afval uit de plas verwijderd wordt.

Alle fracties hamerden er op dat de kosten voor de provincie niet de pan uit mogen rijzen. Het provinciebestuur wil 2,8 miljoen euro bijdragen aan de sanering van de plas. De Statenfracties kunnen daar, zoals het er nu naar uitziet, in meerderheid mee instemmen. Maar daar moet het dan ook bij blijven, vinden de partijen. Binnekamp beloofde dit. ,,De 2,8 miljoen is het absolute maximum. Daarboven gaan we niet,’’ zei hij.
datum: 27 januari 2005 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink