waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Inktzwart slib maakt groenstrook vruchtbaar

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Inktzwart slib maakt groenstrook vruchtbaar
ZEVENAAR - Inktzwart is het slib dat de kraanmachinist uit de sloot langs de Methen in Zevenaar haalt. Het slib wordt op een rupsachtig voertuig met slibbak gekwakt en naar drie depots op loopafstand gereden om uit te lekken. Van het spoor tot een kleine tweehonderd meter verderop wordt de sloot uitgebaggerd.

Joop de Jong woont aan de Brahmsstraat en heeft vanaf het balkon op de eerste verdieping van zijn huis goed zicht op de werkzaamheden. "Wij wonen hier sinds 1978 en hebben nog niet eerder zoiets meegemaakt", zegt hij. "Er is wel regelmatig riet uit de sloot gehaald, maar zo grootschalig baggeren heb ik niet eerder gezien. We weten ook niet of er sprake is van verontreinigd slib of niet. Toen we hier net woonden, hadden we overigens een wijds zicht. Er was nauwelijks bebouwing en geen Betuwelijn. We zagen de molen van Groessen, waar nu alleen nog de romp van over is."

Navraag bij de gemeente Zevenaar en het Waterschap Rijn en IJssel, die gezamenlijk een achterstand in het uitbaggeren van sloten en watergangen wegwerken, leert dat het redelijk schoon slib is dat uit de sloot komt. Logisch ook, omdat aan de Methen nooit industrie heeft gezeten.
"Klasse 0, 1 en 2", weet projectleider Remco van Reijn van de gemeente Zevenaar. "Het slib wordt nu naar drie depots gereden. Daar moet het water eruit zakken. Het ingedikte slib wordt straks uitgesmeerd over de groenstrook langs de sloot. Het slib maakt de groenstrook vruchtbaarder. Het is eigenlijk een soort meststof."

Schoon slib mag blijven liggen, vervuilde modder moet worden afgevoerd naar vuilstort De Zweekhorst. Naar verwachting zal er wel Zevenaars slib naar de vuilstort worden gereden. In Zevenaar wordt veel meer uitgebaggerd dan alleen de sloot langs de Methen. De gemeenteraad heeft hier onlangs 1,6 ton subsidie beschikbaar gesteld. Dit is een derde deel van de kosten die ook door het Waterschap en het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden gedragen. Sloten bij het spoor, de Ringbaan Noord, van de Arnhemseweg tot de Platanenlaan en van de Platanenlaan naar Mercurion en industrieterrein Hengelder komen ook aan de beurt. In 2006 volgen Roodwilgen en de Arnhemseweg.


datum: 13 januari 2005 | bron: De Gelderlander |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink