waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zwemmen in ’afgedekte’ Nedereindse Plas

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zwemmen in ’afgedekte’ Nedereindse Plas
UTRECHT/NIEUWEGEIN - De officiële mededeling, van 28 juni 1996, hangt nog steeds in een kastje naast het kleurrijke informatiebord van de Nedereindse Plas. Het papier is verschoten en omgekruld, maar de strekking van het provinciale proza is helder: we gooien de boel dicht. Was getekend, commissaris van de koningin Beelaerts van Blokland.

Wat een prettige zwem- en surfplek had moeten worden voor duizenden inwoners van Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht, werd een oord met bordjes in het water: ’zwemmen en overige waterrecreatie verboden’. Puin, gevaarlijke uitsteeksels en afval op de bodem haalden een dikke streep door de rekening. De provincie greep in en vanaf dat moment zwommen alleen watervogels en vissen nog legaal in de plas. Een kleine 400.000 kuub zand en klei moeten de plas een nieuw leven als zwemwater geven. Alle troep die nog op de bodem rondzwerft moet daarmee afdoende worden afgedekt en als alles meezit kunnen in 2007 de eerste badgasten te water.

Zullen ze dat ook doen? De Nedereindse Plas, de voormalige Put van Weber, heeft een bedenkelijke reputatie. De verhalen over illegale stort zijn er in overvloed. Ziekenhuisafval, vaten met onbekende inhoud, chemische troep, het zou er allemaal ingekieperd zijn. Yet van den Bergh, wethouder in Utrecht en verantwoordelijk voor de milieukant van de Nedereindse Plas, is ’absoluut niet bang’ dat mensen de plas niet in durven. ,,Goed, het is en blijft een voormalige stortplaats. En er zijn in het verleden spullen in gegooid die we er nu niet meer in zouden gooien. Ik kan niet maken dat die stort weggaat, maar ik kan er wel voor zorgen dat de stort zodanig wordt ingepakt dat het geen kwaad meer kan.’’ En dat is wat nu gaat gebeuren, zegt Bruno Riemeijer, hoofd bureau bodem van de gemeente Utrecht. ,,Het grote probleem is dat we niet precies weten wat erin is gestort. Je moet er dus van uitgaan dat er van alles in kan liggen. De stortregistraties waren indertijd niet zo betrouwbaar, en er is ook illegaal gestort. Juist daarom nemen we nu zo ruim mogelijk maatregelen.’’

De ’ruime maatregelen’ komen neer op het afdekken van de zogeheten stortfronten, aan de noord en noordoostkant van de oostelijke en westelijke plas. Dit zijn onderkanten van vroegere stortbulten. Boven water zijn die wel afgedekt, onder water niet voldoende. Over een breedte van 70 tot 100 meter wordt nu een laag zand van maximaal 14 meter (?) dik gestort. Daarbovenop komt 1,5 meter klei. Zand en klei worden met vrachtwagens via de naastgelegen snelweg A2 aangevoerd. De klus gaat ongeveer een jaar duren. Daarna worden watermonsters genomen en moet de provincie besluiten of de plas weer officieel zwemwater genoemd kan worden. De ’put’ hoort sinds de herindeling van 2001 bij Utrecht. De stad kreeg daarmee een ’zorgenkindje’ in de schoot geworpen, beaamt Van den Bergh. ,,Het heeft ons heel veel tijd gekost om de boel in kaart te brengen. Wat is er aan de hand? Welke problemen spelen er? Wat kost het? Wie kan aansprakelijk gesteld worden? En een oplossing moest haalbaar en betaalbaar zijn.’’

,Trekken aan een dood paard’’, vat Van den Bergh de eerste jaren kernachtig samen: vooral de provincie wilde niet zo. Met het aantreden van milieugedeputeerde Joop Binnekamp veranderde dat, en nu ligt er een voorstel van het provinciebestuur 2,8 miljoen euro te steken in de sanering van de plas. Van den Bergh is ’blij met Joop’. ,,Het is goed dat we dit samen kunnen oplossen.’’ De provinciale politiek moet de uitgaven nog wel goedkeuren.
De stad Utrecht zelf wil 1,6 miljoen in het project steken, de voormalige eigenaar van de stortplaats Mourik staat voor 1,3 miljoen genoteerd, geld dat uit een speciaal fonds Nazorg Put Van Weber wordt gehaald.

Veel geld, maar dat is het wel waard, vindt Van den Bergh. Er is en wordt, stelt ze, ontzettend veel gebouwd in de regio. ,,Al die mensen moeten ook kunnen recreëren.’’ In een voormalige stortplaats? ,,Jawel,’’ zegt de wethouder. ,,Er zijn in Nederland heel veel stortplaatsen zo aangepakt. Daar heeft men het nadeel in een voordeel kunnen veranderen. Dat kan hier ook.’’


datum: 21 januari 2005 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink