waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap Brabantse Delta pakt vijvers Van Sonsbeeckpark aan

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap Brabantse Delta pakt vijvers Van Sonsbeeckpark aan
Waterschap Brabantse Delta brengt de vijvers in het Van Sonsbeeckpark, tussen de Julianalaan, Irenestraat en de Bernhardsingel in Breda, terug naar de oorspronkelijke diepte en haalt de overtollige planten uit de vijvers. Hierdoor komt er meer zuurstof in het water en dat is gunstig voor de vissen.

Daarnaast richt het waterschap de oevers natuurvriendelijk in en vraagt parkbezoekers de eenden niet te voeren. De uitwerpselen zorgen voor zuurstofgebrek en stankoverlast in de vijvers. Het werk duurt tot april 2005. 
 
Doordat bladeren van aangrenzende bomen in het Van Sonsbeeckpark in de vijvers vallen en zand op de bodem ophoopt, zijn de vijvers in het park ondieper geworden. Hierdoor wordt het water in de zomer snel warm, met als gevolg zuurstofgebrek. Daarnaast maken de watervogels die met hun zwemvliezen in het zand woelen het water troebel, waardoor het leven voor vissen moeilijker wordt. Bovendien groeien er zoveel waterplanten dat de vijvers op sommige plaatsen zelfs dichtgroeien. Hierdoor komt er minder daglicht in het water, met wederom zuurstofgebrek als gevolg.

Het waterschap maakt daarom de vijvers op enkele plaatsen dieper door het te veel aan zand en slib, ofwel bagger, eruit te halen. Ook haalt het waterschap de overtollige plantengroei weg. Daarnaast verwijdert een kraan de houten geoliede palen langs de oevers omdat deze palen het water vervuilen. Samen met de gemeente maakt het waterschap de oevers minder steil. Hierdoor kunnen waterdieren het water makkelijk in en uitkomen en kunnen er vanzelf verschillende planten, zoals riet groeien. Vissen gebruiken het riet als paaiplaats en kikkers en padden kunnen zich tussen de begroeiing verschuilen.

Voordat de vijvers worden leeggepompt, haalt een gespecialiseerd bedrijf eerst de vissen uit de vijvers. Vervolgens verwijdert een aannemer ruim 500 kubieke meter zand en slib uit de vijvers. Deze hoeveelheid is te vergelijken met 30 volle vrachtwagens. Uit veiligheid sluit het waterschap de vijvers in het park af met een hekwerk.


datum: 3 februari 2005 | bron: Brabantse Delta |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink