waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Uitstel beslissing Nedereindse Plas

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Uitstel beslissing Nedereindse Plas
UTRECHT - Volgens Provinciale Staten van Utrecht staan er nog te veel vragen open over de veiligheid van de Nedereindse Plas bij Nieuwegein. Gewacht wordt op de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit door ingenieursbureau Oranjewoud, die over twee weken worden verwacht.

Ziekenhuisafval, plastic vaten met stickers die gevaar aanduiden voor radioactief afval, röntgenapparatuur van tandartsen, laspasta’s, afval van drukkerijen, oliehoudend afval. De lijst met gevonden afvalproducten uit het in 1997 verschenen rapport van het Openbaar Ministerie naar vermeende illegale dumppraktijken in de Nedereindse Plas, liegt er niet om. Jarenlange geruchten van omwonenden over illegale dumpingen blijken waar.

Het rapport is destijds onder embargo verstrekt aan de provincie Utrecht en enkele belanghebbenden, maar nooit openbaar gemaakt. Vreemd, vindt de Socialistische Partij die van de provincie eist dat dit nu wel gebeurt. Aanleiding is het voornemen van de provincie om 2,8 miljoen euro uit te trekken voor sanering van de Nedereindse Plas. Bedoeling is dat met het geld de voormalige stortplaats zwemklaar wordt gemaakt. De omgeving van Utrecht heeft grote behoefte aan waterrecreatiegebieden.

Fractievoorzitter B.A. Witteman van de Socialistische Partij: “Als je het rapport leest, rijzen je de haren te berge. Er is zoveel illegale rotzooi gedumpt, dat je je niet kan voorstellen dat daar ooit nog kan worden gezwommen.” Het plan is om de Nedereindse Plas te saneren met een 15 meter dikke isolerende laag van zand en klei.

Jarenlang is getwist over het geschikt maken van de vroegere ‘Put van Weber’ voor waterrecreatie. Begin jaren negentig is begonnen met de recreatieve inrichting van het gebied. Er werd een skibaan aangelegd en er waren plannen voor een waterskibaan, maar die is nooit van de grond gekomen. De geruchten van mogelijke gevaren in en onder het water, hebben de exploitant tot faillissement gedreven.

De milieurecherche startte in 1996 een onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie. Hieruit blijkt niet alleen de hoeveelheid illegale afval dat is gedumpt, maar ook dat de provincie jarenlang heeft lopen suffen als toezichthouder. Volgens het rapport is er bijvoorbeeld maar één controle gehouden op 547 stortingen. Bovendien blijkt de provincie 27 dozen met mogelijk bezwarende ontheffingen uit 1980-1984 te hebben vernietigd. Volgens de provincie Utrecht, is het rapport op verzoek van de Socialistische Partij inmiddels door de provincie op beperkte schaal beschikbaar gesteld.
datum: 16 februari 2005 | bron: CoBOUW |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink