waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Onderhoud haven Oss kost miljoenen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Onderhoud haven Oss kost miljoenen
OSS - Het plegen van achterstallig onderhoud aan de Osse haven op industrieterrein Elzenburg gaat de gemeente miljoenen euro kosten. Volgens wethouder J. van Loon van Economische Zaken is de afgelopen veertig jaar niets aan onderhoud aan de haven gedaan.

Bij goed onderhoud moet een haven volgens Van Loon om de tien jaar uitgebaggerd worden. Dat is in Oss nooit gebeurd. Op dit moment wordt op het gemeentehuis berekend wat het uitbaggeren gaat kosten. De kosten daarvan bedragen volgens Van Loon minimaal een miljoen euro. „En dan gaan we er van uit dat het slib niet is vervuild.“

Grote fout bij de aanleg van de haven begin jaren zestig is volgens Van Loon dat er geen onderhoudsfonds is ingesteld. Ook de kades zijn daardoor tamelijk vervallen. Dit najaar wil Van Loon met een beheerplan komen voor de Osse haven en het burgemeester Delenkanaal. „Dan praat je alles bij elkaar opgeteld over miljoenen.“

Zo wordt op dit moment ook een planstudie uitgevoerd naar de brug bij Macharen, die te laag is voor de luxe jachten van Heesen Yachts en de vierhoog gestapelde containervaart. De duurste variant van een zogenoemde Basculebrug, die aan een kant omhoog gaat, kost al ruim vier miljoen euro. De resultaten van die planstudie moeten dit voorjaar bekend zijn.

De wethouder komt met zijn uitspraken naar aanleiding van een brief van een binnenvaartschipper, die klaagt over te hoge havengelden in Oss. Deze R. den Breejen van de mbs Compromis meldt dat hij in Oss voor 38 keer lossen 4560 euro betaalt tegenover 1001 euro in Maassluis. En de schippersvereniging Schuttevaer meldt dat Oss de gemeentelijke loswal wil privatiseren.
Volgens Van Loon klopt er weinig van die brieven. „Ik heb onderzoek laten doen en we zitten met onze havengelden op het landelijk gemiddelde.

De gemeentelijke loswal willen we helemaal niet privatiseren. Die blijft gemeente-eigendom. Wel willen we de exploitatie overdoen naar een particulier bedrijf. Het exploiteren van een loswal is geen taak voor een gemeente. De loswal is ook tamelijk vervallen. Laatst heb ik er voor enkele duizenden euro’s weer een in brand gestoken oplegger moeten laten verwijderen, die van niemand was.


datum: 11 februari 2005 | bron: Brabants Dagblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink