waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterkwaliteit in Nederland beneden peil

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterkwaliteit in Nederland beneden peil
De kwaliteit van het water in Nederland voldoet op vrijwel geen enkele plaats aan de Europese normen. Dit blijkt uit rapportages die staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat naar de Kamer heeft gestuurd .

Zowel het oppervlaktewater als het grondwater wordt in de onderzoeken omschreven als 'at risk'. Dit wil zeggen dat vermoedelijk niet alle Europese milieunormen voor 2015 gehaald worden bij gelijkblijvend beleid. Tot de grootste problemen behoren te hoge concentraties van kankerverwekkende zware metalen en zogeheten PAK's in het Nederlandse water.

Schultz omschrijft de bevindingen als 'herkenbaar en daarnaast te somber'. Dat Nederland een aantal 'forse en hardnekkige problemen' heeft met de waterkwaliteit, was volgens de staatssecretaris allang bekend. Anderzijds vindt ze dat verbeteringen van de afgelopen jaren te weinig naar voren komen in het beeld dat nu oprijst.

De Europese meetmethode legt onevenredig veel nadruk op tekortkomingen, aldus Schultz. Als één bepaalde norm niet wordt gehaald, geldt namelijk dat niet is voldaan aan de doelstellingen als geheel. De staatssecretaris vindt dit te pessimistisch, en bekijkt daarom hoe een meer genuanceerd beeld kan worden geschetst.

De rapportages moeten niettemin de aanzet vormen voor 'verdere verbetering van de waterkwaliteit'. Samenwerking met andere landen is daarbij één van de speerpunten. Schultz: 'De bron van onze waterkwaliteitsproblemen ligt immers veelal in het buitenland.'

De onderzoeken vonden plaats in verband met de implementatie van de zogeheten Kaderrichtlijn Water, de hoeksteen van het EU-waterbeschermingsbeleid. Begin dit jaar maakte de Europese Commissie bekend dat ze Nederland voor de rechter daagt omdat de regering deze richtlijn niet snel genoeg uitvoert.

datum: 4 maart 2005 | bron: Overheidsinformatie.nl |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink