waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Handreiking onderzoek bodemvreemde materialen in waterbodems

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Handreiking onderzoek bodemvreemde materialen in waterbodems
De waterbodem bestaat uit bestanddelen van natuurlijke en onnatuurlijke oorsprong. Met bodemvreemde materiaal worden alle niet van nature voorkomende onderdelen van de bodem beschouwd. Deze worden vaak getypeerd als ‘grof vuil’. Voorbeelden zijn puin, fietsen, autobanden, plastics, metaal en hout. Bij de uitvoering van baggerwerk en verwerking van specie, leidt de onverwachte aanwezigheid van dit soort materialen vaak tot problemen.

Handreiking onderzoek bodemvreemde materialen in waterbodems
De problemen kunnen zich manifesteren door onvoorziene kostenverhogingen (bij baggeren en verwerken) van wel 20% (soms zelfs hoger), vertraging van het baggerwerk en het niet goed kunnen voldoen aan vergunningvoorschriften van de afgesproken bestemmingslocatie of baggerlocatie. Dit laatste kan bijvoorbeeld plaatsvinden doordat tijdens het baggerwerk de grijper of vizierbak niet goed sluit en er een te grote vertroebeling optreedt.

Voor de keuzes die de waterbeheerder, de aannemer van het baggerwerk en de verwerker willen maken voor de aanpak van het baggerwerk, de bestemming en de verwerking van baggerspecie, is inzicht in de mate van ‘grof vuil’ gewenst. Het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems van Rijkswaterstaat (AKWA) biedt aan waterbeheerders een handreiking voor in situ onderzoek van de waterbodem, waar met behulp van bestaande technieken een verbeterd inzicht kan worden verkregen in de mate waarin ‘grof vuil’ voorkomt in een waterbodem. De handreiking is primair geschreven voor de Rijkswateren, maar biedt andere waterbeheerders zeker een goed uitgangspunt. De Handreiking ‘Onderzoek bodemvreemde materialen in waterbodems, fractie 2-200cm’ biedt meer dan een opsomming van methoden. Los van de methode van onderzoek, wordt op basis van praktijkinformatie inzicht gegeven in ervaringen met onderzoek en uitvoering van baggerwerk omtrent bodemvreemde materialen en de extra kosten die hiermee gemoeid zijn.

De handreiking is medio maart de bestellen bij Cabri (akwa@cabri.nl) en is als .pdf nu direct te downloaden via onderstaande link.
AKWA-Handreiking_bodemvreemd_materiaal.pdf (312.88 Kb)


datum: 11 maart 2005 | bron: Waterbodem.nl |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink