waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Ook actiegroep GUS stapt naar Raad van State

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Ook actiegroep GUS stapt naar Raad van State
AMERSFOORT - De lokale actiegroep Geen Uitbreiding Stort (GUS) is bang dat een baggerstort bij de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst een gevaarlijk moeras wordt wanneer de stort eenmaal vol is en niet meer in gebruik. Daarom stapt zij naar de Raad van State om bezwaar te maken tegen de milieuvergunning, verleend aan beoogd exploitant Smink.

GUS treedt hiermee in de voetsporen van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de Bewonersvereniging Vathorst. ,,In de milieuvergunning staat dat Smink de baggerstort pas na vijftig jaar hoeft af te dekken, zegt GUS-woordvoerder Van de Wetering. ,,Er kunnen planten op gaan groeien. Maar dat levert een levensgevaarlijk moeras op. De jeugd kan er zo in lopen.

De milieueffectrapportage, waarin is onderzocht wat de gevolgen van een baggerdepot voor het milieu zijn, ging er volgens Van de Wetering vanuit dat de stort na vijf jaar werd afgedekt. ,,Er zou een natuurgebied van worden gemaakt.

In januari van dit jaar verleende de provincie Utrecht afvalbedrijf Smink een vergunning voor de aanleg van het depot. Die kon op grond van het bestemmingsplan, onder druk van de provincie vastgesteld, niet worden geweigerd. Utrecht zag toen nog geen oplossing voor de stort van zeven miljoen kuub bagger die de komende jaren vrijkomt uit Utrechtse wateren. Inmiddels menen gemeente, provincie en rijk dat er alternatieven zijn., waardoor een baggerstort bij Vathorst niet meer nodig is.
datum: 8 maart 2005 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink