waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Duitsland stopt lozing baggerspecie in de Rijn

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Duitsland stopt lozing baggerspecie in de Rijn
AMSTERDAM - Vandaag is bekend geworden dat Duitsland op 17 februari is gestopt met het lozen van bagger in de Rijn. De Duitsers vonden de lozingen bij de stuw van Iffezheim zelf niet meer aanvaardbaar vanwege te hoge concentraties kankerverwekkend hexachloorbenzeen. De baggerwerkzaamheden gaan wel door, maar de specie wordt voorlopig op de kant opgeslagen.

Duitsland baggert sinds 18 januari slib dat ligt opgehoopt voor de stuw van Iffezheim. De baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om voldoende waterafvoer te garanderen. Duitsland beloofde alleen het licht verontreinigde, verse slib te verwijderen. Uit metingen blijkt nu dat ook de zwaar verontreinigde oude sliblagen in de Rijn zijn geloosd. De Duitsers gaan wel door met de werkzaamheden maar storten het vuile slib nu in een depot op de kant, een milieuvriendelijker alternatief dat vooraf door onze Oosterburen als onmogelijk werd betiteld.

Stichting Reinwater waarschuwde al eerder in de internationale Rijncommissie voor de risico’s van de lozing. De vervuiling stroomt via de Rijn naar zee en vormt een bedreiging voor ons drinkwater, de vissen in de rivier en natuurgebieden als de Waddenzee. De milieuorganisatie blijft ook achter haar klacht bij de Europese Commissie staan. ’We moeten van Iffezheim leren dat deze vorm van lozen in Europa ontoelaatbaar is’, aldus Tinco Lycklama van de Stichting Reinwater. ’Nu wordt achteraf geconstateerd dat de lozing niet door de beugel kan. Het kwaad is dan al geschiedt’. Reinwater wil met de klacht bereiken dat de Europese Commissie bovenstroomse lozingen van gevaarlijke stoffen principieel afkeurt. Hiermee wil de stichting voorkomen dat in de toekomst opnieuw bagger uit Iffezheim in de Rijn wordt geloosd.
datum: 18 maart 2005 | bron: ANP |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink