waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Den Bosch ontwatert baggerspecie in textielworsten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Den Bosch ontwatert baggerspecie in textielworsten
DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch heeft bij het baggeren van enkele watergangen 'geotubes' ingezet. De opgehaalde baggerspecie wordt daarbij van het baggervoertuig naar een locatie verpompt waar waterdoorlatende geotextielen liggen.

Die geotextielen hebben de vorm van 'worsten'. De specie wordt daar aan een kant ingebracht en kan daar vervolgens ontwateren. Het voordeel hiervan is dat de specie niet op de waterkant terechtkomt en daar de ecologie van de berm verstoort. Gemeentemedewerker Arnold de Haart meldt dat het werk naar tevredenheid verloopt. Den Bosch koos voor de geotubes omdat het drogen van baggerspecie op de kant hier geen soelaas bood. "Er was wel ruimte beschikbaar om de specie te laten drogen, maar het betreft een stuk grond met archeologische waarde en daarom gingen we op zoek naar een alternatief", aldus De Haart.

'Gevoel' voor dosering flocculant
In de praktijk blijkt wel dat er 'feeling' nodig is als het gaat om de dosering van flocculant. Dat meldt Leo Kurstjens die als onderaannemer het baggeren voor de gemeente Den Bosch verzorgt. De geotubes werken volgens hem het best als de samenstelling van het aangevoerde slib redelijk constant is. Een hoger of lager drogestofgehalte of een andere zand/leemverhouding vraagt om aanpassing van de hoeveelheid flocculant. De Haart beaamt de constatering van Kurstjens: "Niet iedere aannemer kan zomaar beginnen met deze vorm van specieverwerking."

Directe toepasbaarheid specie
De baggerspecie ontwateringstechniek met 'geotubes' is ontwikkeld door Promeco. Volgens A. Nijland van Promeco maakt het voor de hoeveelheid flocculant niet uit of er 'gewoon' wordt ontwaterd of dat er geotubes worden ingezet. "Beide methoden vragen om ongeveer even veel flocculant. De besparing wordt gerealiseerd omdat de geotube toepassing van de specie ter plaatse mogelijk maakt. Ten opzichte van conventionele ontwateringstechnieken met een zeefbandpers of met een kamerpers, is onze techniek twee tot driemaal goedkoper", aldus Nijland. Hij noemt de verwerkingscapaciteit een groot winstpunt. "Een baggervaartuig kan 300 kuub per uur aan, een pers meestal niet meer dan 150 kuub per uur. De tubes kunnen met 300 kuub per uur worden gevuld, zodat het baggervaartuig gewoon door kan blijven werken.

Ontwateringspers iets goedkoper
De gegevens die Nijland op tafel legt worden overigens niet bevestigd door opdrachtgever Den Bosch. Op basis van de recente aanbesteding meldt De Haart dat ontwateren met een pers iets goedkoper zou zijn geweest dan ontwateren met de geotube.

Berging onder en boven water
Afhankelijk van de samenstelling en de buitentemperatuur is de baggerspecie binnen een twee weken steekvast. Promeco meldt dat de geotubes binnenkort worden ingezet voor een baggerspecieproject in de Loosdrechtse Plassen. Als de 'worsten' vol zijn, worden ze op 2 meter diepte afgezonken om daar dienst te doen als golfbrekers. Het water loopt dan rustiger richting oever en er kunnen makkelijker rietstroken ontstaan.

Op diverse locaties toegepast
De baggerspecie ontwateringstechniek met 'geotubes' is ontwikkeld door Promeco (lees meer hierover: WaterForum Online, 3 mei 2001) en werd al op diverse locaties toegepast. In Eindhoven is 20.000 kuub baggerspecie met een kleine 'buurtvriendelijke' zuiger uit de Oude Gracht gehaald en ontwaterd in 'baggerworsten'. De ontwaterde steekvaste specie is aangewend voor de ophoging van verzakte oevers. In Rijnsweerd, langs de A28, is ook een praktijkproef afgerond. Daar is onderzocht of de geotubes geschikt zijn voor baggerspecieverwerking langs bermsloten, waar het traditioneel nat ontgraven en drogen op de kant vanwege het ecologisch bermbeheer, minder wenselijk is. Volgens Promeco waren de resultaten zeer goed en gaat Rijkswaterstaat nu een bestek schrijven om alle bermsloten langs het knooppunt (7000 m3) met geotubes te ontwateren.
datum: 31 maart 2005 | bron: WaterForum |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink