waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Smink houdt Amersfoort in wurggreep

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Smink houdt Amersfoort in wurggreep
AMERSFOORT - Amersfoort wil wel, maar kan niets ondernemen tegen de provinciale vergunning aan beoogd exploitant Smink van het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst. Als de gemeente bezwaar maakt, bestaat de kans dat het afvalbedrijf een schadevergoeding eist.


Dit staat in een advies van de gemeentelijke huisadvocaat Houthoff Buruma, dat onlangs door de politiek achter gesloten deuren is besproken. Het stuk werd anoniem gedeponeerd in de brievenbus van actiegroep Geen Uitbreiding Stort (GUS), maar blijkt inmiddels wel door de gemeente openbaar gemaakt.

Amersfoort en de provincie Utrecht tekenden eind jaren negentig een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf Smink waarin staat dat de gemeente toestemming moet geven voor de aanleg van een baggerdepot. In ruil kreeg de stad de beschikking over bouwgrond in Vathorst.

Inmiddels probeert Amersfoort de komst van de baggerstort te voorkomen, en werkt de stad onder dwang van de provincie mee aan de komst van de baggerstort. Maar de overeenkomst die ooit werd getekend, belet de gemeente nu te reageren tegen de milieuvergunning die het bedrijf Smink daarvoor van de provincie Utrecht heeft gekregen. ,,Gaat de gemeente dwarsliggen, dan komt ze de overeenkomst niet na en is ze schadeplichting richting Smink, benadrukt Houthoff Buruma. De vergunning moest worden gegeven op basis van het geldende bestemmingsplan. Dat stamt uit 2003, toen er nog geen oplossing was voor de stort van zeven miljoen kuub bagger die de komende jaren vrijkomt uit Utrechtse wateren.

Gemeente, provincie én rijk menen nu dat er alternatieven zijn, waardoor een baggerstort bij Vathorst niet meer nodig is. GUS, de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de Bewonersvereniging Vathorst zijn mede op grond daarvan wél naar de Raad van State gestapt om de milieuvergunning aan Smink van tafel te krijgen. Of de Amersfoortse gemeenteraad op eigen houtje, los van burgemeester en wethouders, naar de hoogste rechter kan stappen, betwijfelt de huisadvocaat. Maar daarover bestaat geen jurisprudentie.

Voorzitter Van de Wetering van GUS, die de politiek ooit aan het twijfelen bracht over de plannen voor de stort, is boos over de geheimzinnigheid die Amersfoort rond het advies laat hangen. ,,Waarom mag de burger dit niet weten? Schaamt de gemeente zich voor de overeenkomst? Een schijnvertoning is het. Amersfoort heeft niets in te brengen, zegt hij. ,,De burger mag niet weten dat dit de schuld is van de gemeente zelf. Volgens gemeentewoordvoerder Van Gisteren werd het advies in beslotenheid besproken, omdat Amersfoorts onderhandelingspositie en een aantal bedragen aan de orde kwamen.


datum: 31 maart 2005 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink