waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Kans op claims wordt kleiner

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Kans op claims wordt kleiner
AMERSFOORT De kans dat Amersfoort schadeclaims van tientallen miljoenen euro's krijgt van afvalbedrijf Smink is kleiner dan aanvankelijk gedacht. Wanneer namelijk een hogere overheid, in dit geval het Rijk en/of de Europese Commissie, ontbinding van het contract afdwingt, dan is reclameren nutteloos. In het contract is daartoe een aparte schaderegeling opgenomen.

Wel moeten al gemaakte kosten worden vergoed. Het contract uit 1998 betreft een ruil. Smink gaf de gemeente grond in Vathorst om te kunnen bouwen. In ruil mocht Smink onder andere een terrein in Vathorst saneren en de vuilstort vergroten, zowel in oppervlak als in de hoogte, tot veertig meter. Voorts zou Smink een toen nog mogelijk aan te leggen baggerberging mogen exploiteren.

Het contract is door de Burger Partij Amersfoort aangekaart bij de Europese Commissie, met als doel de baggerberging te voorkomen. Argument is dat de werkzaamheden Europees aanbesteed hadden moeten worden. De Europese Commissie blijkt inderdaad die mening toegedaan en heeft de Nederlandse staat en daarmee Amersfoort om opheldering gevraagd. (door Kees Quaadgras, Redactie Amersfoort NU)


datum: 20 april 2005 | bron: - |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink