waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Sanering Olasfa in de herfst

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Sanering Olasfa in de herfst
OLST - De eerste sanering van het Olasfaterrein in Olst begint op 1 september en moet voor de jaarwisseling zijn voltooid. Dat is de gunstigste tijd vanwege de lage grondwaterstanden. De GGD verwacht geen alarmerende luchtverontreiniging als er 40.000 ton zwaar vervuilde grond wordt omgewoeld.

Dit werd gisteren duidelijk tijdens een druk bezochte voorlichtingsavond in restaurant Pebbels. Bijna honderd omwonenden lieten zich vertellen hoe de eerste van drie saneringsfasen zal verlopen. Het leidde tot uiterst gemengde reacties.

In die eerste fase wordt de bovenlaag van de vervuiling weggegraven. De diepte is afhankelijk van de concentraties. Vooral op het midden van het terrein is die soms zo groot, dat tot zes meter wordt gegraven. Daarom is een sanering van 1 september tot 31 december gewenst, omdat in die tijd het grondwater het laagste staat, aldus provinciewoordvoerder H. de Jager.

De klus wordt in juli aanbesteed en belangrijke details blijven tot het laatst open. De afvoer van 25.000 ton (funderings)puin en 40.000 ton grond kan gebeuren over de dijk met veertig vrachtwagens per werkdag of via een ponton in schepen. Over het graafwerk beloofde De Jager dat alles wordt gedaan om stank te voorkomen. Met zo min mogelijk opslag, die altijd met folie afgedekt moet zijn.

GGD-arts R. van de Weerdt vertelde dat hij op basis van een specialistisch computerprogramma vele berekeningen had gemaakt over te voorziene luchtverontreiniging. Olie- en teervervuiling bestaan uit talloze stoffen. De belangrijkste zijn naftaleen, dat erg stinkt maar nauwelijks de gezondheid ondermijnt, en reukloos benzeen, dat leukemie en andere bloedziekten kan veroorzaken. ‘Bij langdurige blootstelling’, voegde hij daaraan toe.

In elk geval, betoogde de GGD-functionaris, geldt voor de Olasfa-sanering dat waarschijnlijk zelden tot nooit de minimumnormen worden overschreden voor hinderlijke stank of reukloze, maar giftige ‘luchtjes’. Alle woningen staan namelijk minstens honderd meter ver weg en er wordt gegraven op een open en vooral winderig terrein, waar stank- en gifwolken nooit lang blijven hangen.
datum: 21 april 2005 | bron: De Stentor |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink