waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Groot risico vervoer vuil rivierslib

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Groot risico vervoer vuil rivierslib
DEN HAAG - Het kabinet neemt grote risico's door op grote schaal verontreinigd rivierslib en uiterwaardengrond te verplaatsen. Bijna eenderde van de overtollige grond die vrij komt bij grootschalige rivierverbredingen is matig tot sterk verontreinigd.

Milieuorganisaties betwijfelen of de overheid zich houdt aan de Europese richtlijnen. De opslag van vuile grond is geregeld in het plan Ruimte voor de Rivier, dat het kabinet gisteren heeft goedgekeurd. Daarin staat wat nodig is om binnen tien jaar hoogwater in Rijn, Waal en IJssel te verwerken. Door het uitgraven van nevengeulen en uiterwaarden, verleggen van dijken en verlagen van kribben komt veel slib en grond vrij. Daarvan moet veertien miljoen kuub naar depots elders worden vervoerd.

Het kabinet heeft zich door de landsadvocaat laten adviseren of de gekozen aanpak van vuile grond acceptabel is. Een ingewijde stelt dat uiteindelijk de rechter zal bepalen of die aanpak de toets der kritiek doorstaat. De overheid verwacht dat bezwaarmakers de zaak tot de Raad van State zullen aanvechten.

Als de dijk bij het Nijmeegse Veur-Lent wordt verlegd, dan komt alleen daar al 1,4 miljoen kubieke meter licht tot zwaar verontreinigde grond vrij. Dit moet worden opgeslagen in een nieuwe zandwinput in de Oosterhoutse weilanden. De ernstigste verontreinigde grond en slib moeten naar het depot Kaliwaal bij Druten of het baggerspeciedepot in Comstrijen bij Dordrecht. Ernstig, met bijvoorbeeld pcb's, vervuilde grond uit de IJssel gaat naar een soortgelijke speciale ondergrondse opslag in het Ketelmeer. Als alternatief houdt staatssecretaris Schultz van Haegen de Havikerwaard bij Doesburg achter de hand.

Slechts een beperkt deel van de grond kan verkocht worden aan de bouwindustrie of gebruikt worden om dijken te versterken. Overtollige grond wordt uit kostenoogpunt zoveel mogelijk opgeslagen in putten binnen de Rijntak. Zo wijst het kabinet de Marspolder bij Lienden (gemeente Buren) aan als zandwinput voor licht tot sterk verontreinigde grond uit het Pannerdensch Kanaal en de Nederrijn.

Buren voelt zich overvallen door het depot wat gecombineerd wordt met een dijkverlegging en kondigt frontaal verzet aan. Definitieve aanwijzing laat nog geruime tijd op zich wachten. Eerst gaat het plan Ruimte voor de Rivier op 1 juni de inspraak in. Medio 2006 is die procedure afgerond. Daarna volgt een apart milieuonderzoek voor de nieuwe opslagdepots.  Het kabinetsplan bevat, zoals eerder in deze krant gemeld, geen noodoverloopgebieden in de Ooijpolder en het Rijnstrangengebied.
datum: 16 april 2005 | bron: De Gelderlander |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink