waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vervuilde bagger niet slecht voor de bodemkwaliteit

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vervuilde bagger niet slecht voor de bodemkwaliteit
KAPELLE - Bagger die vervuild is met het landbouwgif ddt, kan zonder problemen worden verspreid op het land. Dat is de uitkomst van een door Waterschap Zeeuwse Eilanden gehouden proefproject ten westen van Kapelle.

Het onderzoek is vorig jaar uitgevoerd door het waterschap en de provincie, in samenwerking met de gemeente Kapelle, landbouworganisatie ZLTO en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Dat gebeurde naar aanleiding van de vondst van ddt in het bewuste gebied tijdens baggerwerkzaamheden in 2002.

De aanwezigheid van het bestrijdingsmiddel zorgt ervoor dat de sloten steeds opnieuw vervuild raken. Het probleem was dat de bagger niet vuil genoeg was om te worden gestort of gereinigd, maar ook niet schoon genoeg om direct naast de sloten op de kant te worden gezet. Afvoeren naar depots kost echter veel geld en helpt bovendien niet, omdat slechts een kleine hoeveelheid wordt verwijderd.

Voor het proefproject is de verontreinigde bagger opgebracht op enkele percelen in het bewuste gebied, waarna de kwaliteit van de bagger gedurende een half jaar regelmatig is gecontroleerd. Uitgangspunt was dat de bodemkwaliteit van de percelen niet mocht verslechteren. Dat bleek ook niet te gebeuren. Nadat de hoopjes bagger zijn ingedroogd, kunnen die weer worden geëgaliseerd op de (landbouw-)percelen. De aangetroffen gehaltes ddt leveren overigens geen gevaar op voor de volksgezondheid.

Het waterschap is tevreden met de resultaten van het onderzoek in Kapelle. Om helemaal zeker te zijn, wordt de komende maanden in een vergelijkbaar fruitteeltgebied bij Krabbendijke ook ddt-houdende bagger opgebracht.


datum: 14 april 2005 | bron: Provinciale Zeeuwse Courant |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink