waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Normen voor slibdepots veel strenger dan nodig

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Normen voor slibdepots veel strenger dan nodig
De kans dat vervuilende stoffen in een baggerslibdepot gevaarlijk aan de wandel gaan, is veel kleiner dan de veiligheidsnormen suggereren. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis en WL Delft in opdracht van Rijkswaterstaat.

De normen waaraan baggerdepots moeten voldoen, stammen uit 1993, het jaar waarin het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie verscheen. Omdat er toentertijd betrekkelijk weinig bekend was over de gedragingen van milieuschadelijke stoffen in slib, met name zware metalen, PCB's en PAK's, heeft de overheid bij de normstelling het zekere voor het onzekere genomen. Het voorzorgprincipe resulteerde in strenge normen die volgens de onderzoekers op grond van de nieuwste inzichten te veel van het goede zijn. Met het wegwerken van de grote achterstanden in het onderhoud aan watergangen en de grote ontgravingoperaties langs de rivieren (om ze meer ruimte te geven) zullen de onwerkbaar strenge normen onoplosbare capaciteitsproblemen in de berging van baggerslib veroorzaken, zo is de verwachting. Bron: De Staatscourant
datum: 14 april 2005 | bron: - |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink