waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Nimbio zoekt vervuilde baggerspecie voor reinigend rijpen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nimbio zoekt vervuilde baggerspecie voor reinigend rijpen
Nimbio is op zoek naar vervuilde baggerspecie om een aantal pilotprojecten voor reinigend rijpen op te starten. Reinigend rijpen is een integrale aanpak waarin fytoremediatie een centrale rol speelt, maar niet langer alleen op zichzelf staat.

Reinigend rijpen is een integrale aanpak waarin fytoremediatie - een reinigingsmethode waarmee met behulp van planten zware metalen ter plaatse uit de bodem worden verwijderd - een centrale rol speelt, maar niet langer alleen op zichzelf staat. Nimbio werkt al sinds 1995 aan de ontwikkeling van fytoremediatie. Omdat de testfase nu voorbij is, wil Nimbio de methode in de praktijk testen.

Voor de pilotprojecten zoekt Nimbio partijen bagger van ongeveer 10.000 m3. De partijen moeten net zijn gestort of nog gestort worden in een TOP. Daarbij denkt het bedrijf aan bagger met een geringe overschrijding van de klasse grens in een TOP en bagger dat als proefveld 3 tot 5 jaar mag blijven liggen, voorzien van de juiste vergunningen en financiële ondersteuning, zodat de effectiviteit na 1,2 en 3 jaar en eventueel reiniging tot categorie 1 bouwstof getest kan worden.

Nimbio denkt door gebruik te maken van fytoremediatie een bijdrage te leveren aan de duurzame afhandeling van bagger in Nederland.
datum: 20 mei 2005 | bron: WaterForum |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink