waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Studie naar vliedbergen van baggerspecie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Studie naar vliedbergen van baggerspecie
MIDDELBURG – Nieuwe vliedbergen in Zeeland. Om op te wonen, voor recreatie – bijvoorbeeld een skipiste – of als natuurpunt. Maar ze worden wel opgeworpen van baggerspecie. De provincie, het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaan er serieus onderzoek naar doen. Daartoe moet er in Zeeuws-Vlaanderen een proefterp worden aangelegd.

De bestemming ervan en de plaats zijn nog niet bekend. Uitgangspunt is in elk geval hergebruik van baggerspecie. De Zeeuwse proef is onderdeel van een landelijk project van Rijkswaterstaat. Er is sprake van een groeiende baggerberg. Opslaan in depots lost de problemen niet echt op. Daarom wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden voor hergebruik van de bagger. Een van de ideeën is er terpen van te maken, die voor verschillende doeleinden bruikbaar zijn.

Landelijk zijn drie proefgebieden voorzien; Zeeuws-Vlaanderen is er een van. De drie betrokken overheden starten nog dit jaar het onderzoek naar de haalbaarheid. Een van de mogelijkheden is de bagger die bij het schoonmaken van kreken vrijkomt, te gebruiken voor terpaanleg. In dit verband wordt gekeken naar de Papenkreek-Molenkreek ten zuidwesten van Aardenburg.

Volgens provinciaal medewerker L. van Rij gaat het niet om ‘torenhoge’ bergen. Eerder moet gedacht worden aan terpen met een hoogte van tweeënhalf tot drie meter. „Het is ook afhankelijk van de locatie en de bestemming die de terp krijgt, en van wat omwonenden ervan vinden“, aldus Van Rij. Ze onderstreept dat er bij het gebruik van de baggerspecie geen risico’s voor de omgeving – mens en milieu – mogen optreden.

Zoeken naar andere bestemmingen voor de (vaak vervuilde) bagger klemt in Zeeland des te meer, nu de aanleg van een groot baggerdepot in de Koegorspolder bij Sluiskil is afgeblazen.
datum: 18 mei 2005 | bron: BN/DeStem |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink