waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Kijkmodellen bewoonbare terpen onthuld

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Kijkmodellen bewoonbare terpen onthuld
TIEL - Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen heeft vanochtend in Tiel drie kijkmodellen van de wedstrijd ‘ontwerp een terp van baggerspecie’ onthuld. De terpen leveren een bijdrage aan de bescherming tegen wateroverlast en zijn tevens een veilige oplossing voor overtollige grond uit de rivier. De ideeëncompetitie werd vorig jaar uitgeschreven door Waterinnovatiebron.

Om aan te geven dat het niet bij ideeën moet blijven, ondertekenden de staatssecretaris en gedeputeerde Thijs Kramer van de provincie Zeeland en dijkgraag Wybe de Graaf van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen een intentieverklaring voor de bouw van terpen van baggerspecie in Zeeland.

De winnende drie inzendingen werden gekozen uit in totaal veertig ingezonden ideeën. In de categorie ‘technisch innovatief’ won de inzending ‘Watervast’ van landschapsarchitect Robbert de Koning, DIN Arch, Dura Vermeer en Alterra Wageningen UR. In de categorie ‘meest kansrijk voor de toekomst’ won ‘werk met werk in het kwadraat’ van Grontmij Nederland. Tot slot was er nog de categorie Please in my backyard (PIMBY), aspecten die de terp gewenst maken. Hier won de inzending ‘spaarkaart’ van Arcadis, Attika & Park.
datum: 17 mei 2005 | bron: Min. van Verkeer en Waterstaat |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink